Pendleři našli zastání u 11 senátorů

Skupina jedenácti senátorů předložila ve středu Ústavnímu soudu ČR návrh na zrušení krizového opatření Vlády ČR o podmínkách přeshraničního styku pro takzvané pendlery a jiné osoby. Ústavní stížnost napadá aktuální opatření, nařizující přeshraničním pracovníkům jednou měsíčně absolvovat hrazené testy na COVID-19.

dezinfekce

Již předtím senátoři dvakrát připravovali podání ústavní stížnosti v souvislosti s nařízením během epidemie koronaviru. Teprve napotřetí jim to však vyšlo.

„Jsem rád, že se nám ústavní stížnost podařilo podat, aniž by vláda opatření zase změnila,“ reagoval senátor Miroslav Balatka.

„První chystaná ústavní stížnost senátorů měla napadnout zákaz vycestování. Vláda ho však sama těsně před podáním na Ústavní soud zrušila. Druhá stížnost reagovala na povinné testování přeshraničních pracovníků jednou za čtrnáct dní. I toto opatření, které trvalo přesně týden, vláda zrušila a změnila, než jsme připravili podrobné znění stížnosti,“ doplnil Balatka.  

V rámci nejnovějšího návrhu na zrušení krizového opatření vlády by měl Ústavní soud posoudit, zdali je současný režim na hranicích v pořádku a jestli je hrazené testování jednou měsíčně dostatečně zdůvodněné i s ohledem na situaci v okolních zemích.

„Dále by měl říci, jestli nejsou opatření diskriminační nebo nejsou v rozporu s evropskými pravidly,“ upřesnil senátor Miroslav Balatka. 

Na předložení ústavní stížnosti se účastnil také poslanec Evropského parlamentu JUDr. Stanislav Polčák. 

„Je skutečně absurdní, že vláda od 23. dubna 2020 nestanoví pro omezení svobody pohybu a pobytu na našem území prakticky žádná omezení, a do okolních států je poměrně přísně reguluje, když, až na výjimky, je v regionech přímo sousedících s Českou republikou srovnatelná či dokonce lepší situace než u nás. Proč i v takových případech mají být uplatněna takto restriktivní pravidla, vláda nevysvětlila. Jsme přesvědčení, že je v současnosti možné na místo plošných zásahů do ústavních práv vstupovat do těchto práv pouze v nezbytných případech a jen v omezeném územním rozsahu,“ zdůraznil europoslanec Stanislav Polčák. 

Po zrušení tohoto opatření hlasitě volají také samotní pendleři. Aby svým slovům přidali váhu, sepsali petici, pod kterou se v krátkém čase podepsalo 1056 pendlerů.

„Toto nařízení nás diskriminuje před ostatními občany České republiky, kteří se na cestě ze zaměstnání nemusí prokazovat žádným obdobným a obdobně nákladným potvrzením, nezávisle na tom, zda cestují z oblasti s vyšším výskytem onemocnění Covid-19 do oblasti s výskytem nižším nebo nikoli,“ uvedli v textu petice. 

V úterý 5. května se zástupci petentů v čele s Janem Průhou z občanského sdružení „Pendleři bez hranic“ vydali ke Strakově akademii, aby tam petici proti povinnému placení za testy na COVID-19 předali.

„Na úřadu vlády ale nikdo petici nepřevzal. Podatelna úřadu vlády, jak jsme zjistili, totiž funguje pouze dva dny v týdnu od 10 do 12 hodin. Nakonec jsme ji tedy osobně předali spolu s poslanci Petrem Třešňákem a Vítkem Rakušanem do rukou pana ministra vnitra Jana Hamáčka. Ve středu pak byla petice oficiálně podána přes podatelnu,“ popsal senátor Balatka komplikace kolem doručení petice na úřad vlády.    


Zdroj: Milan Hloušek


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy