Ostrov: Odbor dopravně správní mění úřední dobu pro veřejnost (TV Západ)

Odbor dopravně správních agend Městského úřadu v Ostrově mění své úřední hodiny pro veřejnost. Důvodem je především mimořádný nárůst podaných žádostí elektronickou formou a doba potřebná na jejich zpracování.

dezinfekce

„Ta legislativa je v současné době nastavena tak, že elektronické podání má přednost před ostatními podáními. To znamená, že ten úředník, jakmile mu dojde elektronická žádost, tak je povinen ji zpracovat a odbavit,“ uvedl vedoucí Odboru dopravně správního Ladislav Jiskra.

Odbor funguje nejen pro občany Ostrova a okolních měst a obcí, ale může se na něj obrátit kdokoliv z celé republiky. Počet podání podle úřadu výrazně převyšuje republikový průměr. 

„Široké okolí, takže nejenom víceméně Karlovarsko a Chomutovsko, dá se říct, ale samozřejmě máme nebo evidujeme tady i žádosti nebo osoby, které sem přijeli třeba až z Aše. A co se týká procentuálně, tak je to samozřejmě agenda od agendy. Ta nejrozšířenější agenda, což je registr motorových vozidel, tak tam se to blíží leckdy až šedesáti procentům osob, které nemají trvalý pobyt v obci s rozšířenou působností Ostrov,“ potvrdil vedoucí. 

Pokud někdo na úřad dochází osobně nebo na objednání, částečně se mu zkrátí možnosti.

„Pro ně se změní pouze to, že nás nebudou moct navštívit v pátek a v úterý odpoledne. Jinak samozřejmě ostatní dny budeme odbavovat tyto žadatele, kteří sem přijdou fyzicky,“ dodal Jiskra.

Podání, u kterých není fyzická přítomnost nutná, doporučují úředníci řešit elektronicky. Nejčastějšími důvody, s nimiž se na dopravně správní odbor lidé obracejí, jsou přepisy vozidel, změny v technických průkazech a vydávání řidičských průkazů.  


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy