Odebrání koní nezodpovědné chovatelce na Plzeňsku

Státní veterinární správa na základě opakovaných kontrol uskutečněných na podněty veřejnosti, obce i Policie ČR v průběhu léta u chovatelky koní v obci Tis u Blatna na Plzeňsku, navrhla v pondělí 24. 8. 2020 odebrání šesti koní a jejich umístění do náhradní péče.

dezinfekce

Zástupci obce s rozšířenou působností (Kralovice) po konzultaci s úředními veterinárními lékaři okamžitě vzhledem k nelepšícím se podmínkám chovu a zhoršenému výživnému stavu některých zvířat zajistili na návrh veterinární správy umístění všech koní do předběžné náhradní péče. Ještě téhož dne odpoledne byla zvířata předána náhradnímu chovateli, který zajistí zvířatům lepší a vhodné životní podmínky a odpovídající krmnou dávku.  

Jak bylo zjištěno během opakované kontroly veterinárních inspektorů v místě chovu během letošního července a srpna, zanechávala chovatelka své koně v průběhu léta na zcela vypasené pastvině bez přístřešku či jiného vhodného úkrytu, bez péče, krmení a zejména napájení. Péči o strádající zvířata tak částečně suplovali lidé z okolí. Namísto řešení nevyhovující situace v chovu, chovatelka v průběhu srpna rozšířila počet koní ve stádě z původních pěti na šest.

K návrhu na odebrání všech koní se SVS rozhodla na základě skutečnosti, že chovatelka nespolupracovala, bojkotovala návrhy nápravných opatření a nejevila jakoukoliv snahu nevhodné podmínky v chovu zlepšit. To se negativně projevovalo na zdravotním stavu chovaných zvířat a ohrožovalo jejich životy.

SVS zároveň obci s rozšířenou působností podala podnět k zahájení správního řízení ve věci porušení zákona na ochranu proti týrání zvířat. Za nejzávažnější porušení tohoto zákona je možno chovateli uložit sankci do výše až 500 000 Kč.


Zdroj: Petr Majer, zástupce tiskového mluvčího SVS

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
NOVÝ RENAULT CAPTUR

Hlavní zprávy

 

Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese