Odebrání koní nezodpovědné chovatelce na Plzeňsku

Státní veterinární správa na základě opakovaných kontrol uskutečněných na podněty veřejnosti, obce i Policie ČR v průběhu léta u chovatelky koní v obci Tis u Blatna na Plzeňsku, navrhla v pondělí 24. 8. 2020 odebrání šesti koní a jejich umístění do náhradní péče.

VZP list a pros 2022

Zástupci obce s rozšířenou působností (Kralovice) po konzultaci s úředními veterinárními lékaři okamžitě vzhledem k nelepšícím se podmínkám chovu a zhoršenému výživnému stavu některých zvířat zajistili na návrh veterinární správy umístění všech koní do předběžné náhradní péče. Ještě téhož dne odpoledne byla zvířata předána náhradnímu chovateli, který zajistí zvířatům lepší a vhodné životní podmínky a odpovídající krmnou dávku.  

Jak bylo zjištěno během opakované kontroly veterinárních inspektorů v místě chovu během letošního července a srpna, zanechávala chovatelka své koně v průběhu léta na zcela vypasené pastvině bez přístřešku či jiného vhodného úkrytu, bez péče, krmení a zejména napájení. Péči o strádající zvířata tak částečně suplovali lidé z okolí. Namísto řešení nevyhovující situace v chovu, chovatelka v průběhu srpna rozšířila počet koní ve stádě z původních pěti na šest.

K návrhu na odebrání všech koní se SVS rozhodla na základě skutečnosti, že chovatelka nespolupracovala, bojkotovala návrhy nápravných opatření a nejevila jakoukoliv snahu nevhodné podmínky v chovu zlepšit. To se negativně projevovalo na zdravotním stavu chovaných zvířat a ohrožovalo jejich životy.

SVS zároveň obci s rozšířenou působností podala podnět k zahájení správního řízení ve věci porušení zákona na ochranu proti týrání zvířat. Za nejzávažnější porušení tohoto zákona je možno chovateli uložit sankci do výše až 500 000 Kč.


Zdroj: Petr Majer, zástupce tiskového mluvčího SVS

Fotogalerie
NetConcert George Duke Band

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Popelka

Hlavní zprávy

 

NetConcert Brecker Brothers Band Reunion
seo uniweb