Muzeum Cheb vydalo sborník zabývající se přírodou a dějinami Karlovarského kraje

Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Sborník je co do obsahu členěn na statě a články, materiály, drobnosti, anotace a recenze.

dezinfekce

Převážná část uveřejněných příspěvků je doplněna českými a německými resumé. Sborník vychází s roční periodicitou pod redakčním dozorem pracovníků Muzea Cheb v autorské spolupráci s předními regionálními odborníky.

Obsahem vydaného sborníku jsou historické a přírodovědné statě a články. Mezi historickými články nechybí texty Jakuba Krčka - Předhusitský kostelíček přestavbou znesvářený – Ze starých dějin kostela Sv. Václava v Radošově, Michaely Bäumlové – Chebští knihvazači v 18. století, příspěvek k dějinám knižní kultury a text Karla Řeháčka – Nacionálně socialistická personální politika v letech 1938-1945 na západě Čech.

Přírodovědné články zastupují Petr Mudra a jeho Současné rozšíření vstavače kukačky na Domažlicku a Tachovsku, Vít Zavadil a Oldřich Bušek – Hnízdění lindušky úhorní v Karlovarském kraji.

Dalším oddílem sborníku jsou edice, materiály, drobnosti, jež zastupují texty Ralfa Heimratha -  Egrische Federbilder und Federbilder in der Mongole, Jiřího Velebila a Jiřího Brabce – Poznámky ke květeně Ašska a Chebska IV – NPP Bublák a Niva v Plesné a Michaely Bäumlové  a Jana Matějů – Komentovaný překlad přírodopisu ještěrky zelené Jana Tadeáše Lindackera z roku 1791.

Sborník obsahuje také recenze, text Tomáše Klíra – Rolnictvo na pozdně středověkém Chebsku recenzoval Jan Hasil. Nekrolog „Vzpomínka na mého kamaráda, archeologa Pavla Šebestu“ Jiřího Klsáka pak uzavírá obsah sborníku.

Zdroj: Krajské listyKomentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese

Hlavní zprávy

 

Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese