Loket: Ceny Senior roku Karlovarského kraje byly předány (TV Západ)

Ve čtvrtek 10. listopadu se v loketské Dvoraně uskutečnilo vyhlášení výsledků 6. ročníku ankety Senior roku Karlovarského kraje. V letošním roce znovu zprovozněná památka, která slouží nejen jako kulturní centrum, ale také poskytuje zázemí základní umělecké škole, se postupně zaplnila třemi stovkami převážně seniorů.

VZP list a pros 2022

Nominováno bylo celkem 25 seniorů ve věku nad 60 let z nichž Rada Karlovarského kraje vybrala trojici nových držitelů ocenění Senior roku Karlovarského kraje pro rok 2022. Dalších šest pak získalo Cenu hejtmana, který zároveň pozdravil přítomné. Stejně jako radní pro oblast sociálních věcí Robert Pisár. 

"Senior roku je krásná akce, která vznikla už v roce 2017. Já jsem rád, že zájem o tuto akci neutichá. Že je vás tu spoustu, a že přichází spoustu nominací. Jsem i rád, že tu vidím spoustu známých tváří a těším se na předávání. Děkuji vám všem, že jste aktivní, za to že nevzdáváte snahu bojovat o zlepšení života svého nebo svého okolí," poděkoval radní Pisár.

Seniory a další účastníky slavnostního odpoledne pozdravil také loketský místostarosta Petr Zahradníček. Před samotným vyhlášením výsledků zazpívala tři šansony herečka a zpěvačka Světlana Nálepková. 

Jako první si pro cenu Senior roku přišla paní Jitka Hradílková z Karlových Varů. Svůj profesní život spojila s lázeňstvím a cestovním ruchem. Je stále velmi aktivní, provádí po městě, stará se o zahraniční delegace, tlumočí významným návštěvám, provází zahraniční média a televizní štáby. Spolupracuje s destinační agenturou Karlovarského kraje, vystupuje na přednáškách o městě, je aktivní členkou Klubu přátel Karlovy Vary, významně se podílí na realizaci Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka. Ve své řeči poděkovala svému manželovi za 53 let společného života a nezapomněla také na karlovarské prameny. 

"Za svojí kondici vděčím našim Karlovarským pramenům, které piji více než 45 let. Jsou vynikající a celý svět si jich váží. Vážím si této ceny. Děkuji," uvedla paní Hradílková. 

Druhý oceněný, Ing. Jaroslav Ochec z krajského města, byl dlouholetým odborným pracovníkem v oblasti těžby uranu na Jáchymovsku. Věnuje se popularizaci historie Jáchymovska, je autorem historických článků a pravidelně přednáší lázeňským hostům. Patří k zakladatelům Společnosti Hornické a historické Jáchymovsko. Věnuje se také fotografování a průběžně zaznamenává události. 

Seniorem roku Karlovarského kraje pro rok 2022 se stal také pan Jan Zmrzlý ze Sokolova. Celoživotní muzikant začínal ve vojenském orchestru v Karlových Varech, hrál v Karlovarském symfonickém orchestru a ve Velkém dechovém orchestru Amati Kraslice. Byl dirigentem Hornického dechového orchestru Sokolov. Více než 20 let učil na Základní umělecké škole v Sokolově. Do dnešního dne vede dechovou hudbu města Kynšperk nad Ohří. Je také aktivním skladatelem, v letošním roce mu vyšlo již druhé CD.

Cenu hejtmana Karlovarského kraje si odnesla Eva Kočálková z Lokte. Ta působí několik let jako předsedkyně místní organizace Senioři ČR. Fungování místní organizace pozvedla na profesionální úroveň. Díky ní mají  senioři z Lokte a okolních obcí možnost se pravidelně setkávat, účastnit se kulturních i společenských akcí, a to téměř po celé republice. 

Dalším oceněným byl pan Lubomír Boukal z Březové u Sokolova, kde se desítky let věnuje společenskému a kulturnímu životu. Ve městě se zasloužil o obnovu tradice dechovkové hudby a zároveň od roku 2008 stojí v čele dechového orchestru Březováček. V orchestru se stabilní základnou dvou desítek muzikantů se sám stará o veškerou organizaci akcí a chod tělesa.

Oceněný dr. Petr Rojík z Rotavy je známým průvodcem po geologii regionu. Muž se širokou znalostí přírodních procesů a pestrou škálou zájmů, spolupracuje nejen se sokolovským muzeem, ale také s českými vědeckými ústavy. Již desátým rokem vede kurz na přírodovědecké fakultě. Kromě geologie se aktivně zajímá o hornickou historii, dějiny, lidové umění a národnostní problematiku kraje. Organizuje přednášky, exkurze, výlety, udržuje přeshraniční kontakty a provozuje klasickou hudbu. A s humorem sobě vlastním okomentoval i převzetí ceny.

„Já jsem ještě takový senior spíše začátečník, já v tom ještě neumím tak chodit. Ale už vím, že před loňským vyhlašováním už se ke mně dostaly takové jakési zvěsti, jako že mě chce někdo nominovat. A já jsem tehdy říkal: Chraň vás pánbůh, abyste mě nominovali. Já to ještě neumím. Letos se mě nikdo neptal,“ glosoval Rojík Cenu hejtmana. 

Další tři oceněné jsou z Mariánských Lázní. Paní Marie Kozlová řadu let pracuje ve výboru základní organizace seniorů Mariánské Lázně. Jejím cílem je zapojení seniorů do aktivního života. Organizuje přednášky a zajímavé výlety. V roce 2019 zvítězila v krajském kole „Babička roku“ úspěšně reprezentovala náš kraj v celostátní soutěži. Chodí také pravidelně do mateřské školy číst dětem pohádky. 

„Tam, kam chodím, tam je mně nejlíp. Tam mám tolik, ale tolik přátel, tolik kamarádů a ti mně dali tu důvěru, že tedy tady stojím. Já je tady normálně reprezentuji, ty moje všechny holubičky a holoubata. Děkuji vám všem, co jste mně dali hlas,“ vyslala děkovnou řeč ke svým mohutně tleskajícím fanouškům. 

Paní Kučavová je skromná a přes důchod stále aktivní učitelka mariánskolázeňských základních škol. Je aktivní ve společenském, kulturním a osvětovém životě, zapojuje se do pracovních skupin MAP a školních projektů. Působí jako cizojazyčná lektorka, je spoluautorkou učebnice pro ZŠ a členkou předsednictva Českého svazu hádankářů a křížovkářů. Její zásluhou je město centrem celorepublikové činnosti mládeže při luštění křížovek, hádanek a sudoku.

„Myslím, že se brzy přidám do spolku paní Kozlové. Už mě tam lákají, některé její ovečky. Takže časem, si myslím, že tam rozšířím jejich řady. A jinak se budu snažit v těch svých aktivitách pokračovat, dokud to půjde. Děkuji,“ slíbila paní Věra Kučavová. 

Cenu hejtmana převzala také Helena Vondráčková, dlouholetá externí spolupracovnice Domova pro seniory Mariánské Lázně. Angažuje se v oblasti kultury, zajišťuje pro domov společenské akce a aktivizaci pro klienty. Pořádá pro ně výlety, oslavy narozenin, vystoupení uměleckých škol. Má svou prací velký vliv na osobní rozvoj klientů a jejich psychickou pohodu. 

"Svojí práci dělám i ve svém důchodovém věku moc a moc ráda. Ale nešla by bez mých kolegyň, které mě sem dnes doprovodily. Takže jim také moc děkuji za spolupráci a i za ten doprovod," dodala pak paní Vondráčková.

NetConcert George Duke Band

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Popelka

Hlavní zprávy

 

NetConcert Bobby Shew
weby uniweb