Kraj se ohrazuje proti nepravdivým informacím ohledně Střední školy živnostenské Sokolov

Mezi veřejností se šíří mylné zprávy ohledně budoucnosti Střední školy živnostenské Sokolov. Rodiče a žáci mají obavy z toho, že dojde k jejímu sloučení s Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov či k jejímu úplnému zrušení. Jak uvedl radní pro oblast školství a mládeže Jaroslav Bradáč, Karlovarský kraj se jako zřizovatel školy k žádnému takovému kroku nechystá.

dezinfekce

„Sokolovská živnostenská škola je jednou z největších středních škol v regionu a může se pochlubit skvělým renomé. Kromě toho, že se její žáci pravidelně prezentují na mnoha akcích pořádaných v kraji, dosahují i mimořádných výsledků v regionálních a celorepublikových soutěžích v odborných dovednostech. Velice mne proto mrzí, že se v době, kdy se podávají přihlášky na střední školy, šíří mezi veřejností poplašné zprávy ohledně jejího možného slučovaní či dokonce rušení. Rád bych proto ubezpečil případné zájemce o studium, jejich rodiče i současné žáky, že nic takového do budoucna nehrozí a škola bude i nadále fungovat jako doteď,“ uvedl radní pro oblast školství a mládeže Jaroslav Bradáč.

Jedinou změnou, která žáky i jejich učitele čeká, je dočasné přemístění výuky z budovy v Komenského ulici do pavilonu E 1. ZŠ Sokolov. K němu by mělo dojít na začátku srpna letošního roku na základě rozhodnutí Rady Karlovarského kraje.

„Důvodem přesunu je nutnost uvolnit prostory pro pobočku policejní školy, která nyní sídlí v Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov a která potřebuje vlastní samostatný objekt. Pavilon, do něhož se naše výuka přesune, se nachází na strategicky výhodném místě v centru města. Je dvoupodlažní, se samostatným vstupem, a v současné době prochází rekonstrukcí tak, aby plně vyhovoval našim potřebám. Do budoucna se uvažuje rovněž o výstavbě zcela nového školského objektu v Žákovské ulici, jenž by měl být propojen s tím stávajícím. Vznikne tak multifunkční školské zařízení, kam bude soustředěna teoretická výuka a odborný výcvik,“ upřesnila ředitelka Střední školy živnostenské Sokolov Ilona Medunová.

Střední školu živnostenskou Sokolov aktuálně navštěvuje 632 žaků. Škola vzdělává žáky ve dvouletých učebních oborech s výučním listem (Práce ve stravování, Pekařské práce), ve tříletých učebních oborech s výučním listem (Aranžér, Kuchař – číšník, Kuchař, Číšník – servírka, Cukrář, Cukrářské práce, Pekař, Dřevařská výroba, Kadeřník, Truhlář), ve čtyřletých maturitních oborech (Informační služby, Kosmetické služby) a v dvouletém nástavbovém studiu (Podnikání, Vlasová kosmetika). Pokud žáci splní stanovená kritéria, mohou během studia získat stipendia. Ta vyplácí nejenom škola, ale také Karlovarský kraj.


Zdroj: Krajské listy Karlovarského kraje


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese
Související
Nejčtenější
Thumb err:You must first call Open, OpenBinary or New.

Thumb err:You must first call Open, OpenBinary or New.

Thumb err:You must first call Open, OpenBinary or New.


Thumb err:You must first call Open, OpenBinary or New.

Thumb err:You must first call Open, OpenBinary or New.

Thumb err:You must first call Open, OpenBinary or New.


Thumb err:You must first call Open, OpenBinary or New.

Thumb err:You must first call Open, OpenBinary or New.

Thumb err:You must first call Open, OpenBinary or New.Thumb err:You must first call Open, OpenBinary or New.

Thumb err:You must first call Open, OpenBinary or New.

Thumb err:You must first call Open, OpenBinary or New.
Hlavní zprávy

 

Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese