Kraj pokračuje v podpoře středoškoláků prostřednictvím stipendií

Žáci, kteří navštěvují střední školy v regionu, mohou od Karlovarského kraje stále získat stipendia. Stačí, aby splnili předem stanovená pravidla, a ročně si přijdou až na 4 tisíce korun. Rada Karlovarského kraje na svém posledním zasedání odsouhlasila výplatu stipendií za první pololetí letošního školního roku ve výši 621 500 korun. Podpora bude udělena ve 393 případech.

dezinfekce

„Stipendia ve výši jeden tisíc až dva tisíce korun za pololetí jsou poskytována žákům všech oborů středních škol zřizovaných krajem, vyjma gymnázií, lyceí a praktické školy dvouleté. Jejich cílem je nejenom zvýšit úroveň dosahovaných studijních výsledků, ale také zamezit tomu, aby nám žáci odcházeli ze škol v průběhu vzdělávání. V porovnání s prvním pololetím uplynulého školního roku se celková částka vyplácených stipendií za první pololetí letošního školního roku zvýšila o 28 500 korun. Uvidíme, zdali tento trend bude pokračovat i nadále,“ uvedl radní pro oblast školství a tělovýchovy Jaroslav Bradáč. 

Podmínkou pro získání stipendia je, že se žák vzdělává v denní formě vzdělávání, nemá v daném pololetí neomluvenou absenci, je hodnocen ze všech předmětů, z chování nemá horší známku než velmi dobré, nebyla mu uložena žádná kázeňská opatření, není z žádného předmětu hodnocen klasifikačním stupněm nedostatečný a dosáhl stanoveného průměru známek na vysvědčení. Evidenci a vyplácení stipendií zajišťují samy střední školy. V prvním pololetí letošního školního roku bylo nejvíce žádostí o stipendium evidováno u Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary a také u Střední školy průmyslové Ostrov.

V minulém školním roce získali středoškoláci od Karlovarského kraje celkem 1 199 500 korun. Kromě nich jsou podporováni také studenti vysokých škol. U nich je výplata stipendia spojena se závazkem, aby po úspěšném dokončení studia pracovali nebo podnikali v regionu právě tolik let, kolik let pobírali stipendium. Celkem bylo vloni na vysokoškolských stipendiích rozděleno 936 000 korun.

Více informací o stipendijních programech Karlovarského kraje naleznete na Školském portálu


Zdroj: Mgr. Veronika Svobodová, tisková mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy