Koupě ojetého vozu může být zatížena ekologickou daní. Kdy ji budete platit?

Pokukujete po starším, ojetém autě, které byste si výhodně koupili?


Pryč jsou časy, kdy na nákup ojetého téměř vraku stačilo jen pár tisíc. Dneska k nim dost často musíte ještě přihodit nemalou ekologickou daň. Jaké jsou její sazby a kdy budete povinni ji státu odvést?

Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků

Takto složitý název má ekologická daň z převáděného ojetého auta. Někdy se s ní setkáme i jako s emisním poplatkem za vozidlo. Není divu, že se tak rychle vžilo označení „ekologická daň“. Zákonnou oporu poskytuje ekologické dani zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, především § 36 a 37.

O daň ale ve skutečnosti nejde, jedná se o poplatek. Proč? Využití vybraných peněz je totiž předem dáno (na rozdíl od daní). Výnos emisního poplatku za vozidlo směřuje k provozovatelům tzv. „zařízení ke sběru autovraků“. Dostávají jej jako státní příspěvek při vyřazení autovraku.

Kdo musí platit ekologickou daň?

Z názvu vyplývá, že se ekologická daň platí nikoliv podle samotného stáří auta, ale podle vypouštěných emisí. Uhrazena musí být při přepisu auta na nového majitele. Ovšem pozor, jen za dvou podmínek:

  1. při kontrole spojené s prodejem auta (evidenční kontrola) byly naměřeny emise zakládající povinnost uhradit tento poplatek a zároveň

  2. ekologická daň ještě nebyla z tohoto vozu hrazena.

Ekologická daň se platí jen jednou. Proto pokud kupujete ojetý vůz, znějž byla ekologická daň uhrazena již při předchozím převodu na nového majitele (současný majitel není prvním v pořadí), ekologickou daň už platit nebudete. A to ani, když má auto emise nad stropem zakládajícím požadavek na emisní poplatek.

Zda bude daň platit prodávající nebo kupující, je na jejich vzájemné dohodě. Jestli se oba účastníci smlouvy o koupi/prodeji auta podělí „rovným dílem“, nebo zůstane poplatek na bedrech jen jednoho z nich, nebude stát zkoumat. Důležité je, aby byl včas odveden.

Při hledání ojetého vozu se ptejte i na odvedenou ekologickou daň

Jestliže se chcete s výdaji na „nové“ auto udržet co nejníže, vedle důkladné prohlídky vámi vyhlédnutých ojetých aut se zaměřte i na fakt, zda už za ně někdy byla hrazena ekologická daň. Pokud byla, máte jistotu, několikatisícový poplatek už vám u tohoto auta hrozit nebude.

U ojetých vozů nabízených autobazary jde většinou o automaticky poskytovanou informaci. Jestliže kupujete auto od osoby soukromé, vyplatí se na tuto otázku nezapomenout. Doporučujeme pročíst si i další důležité informace o koupi auta od soukromé osoby, kde jsou vytipovány důležité momenty, na něž se vyplatí dbát.

Jaké jsou sazby emisního poplatku?

Kolik vlastně dělá ekologická daň? Sazby jsou zatím tři. Odvíjejí se od množství emisí, které auto vypouští v době prodeje novému majiteli. Stanoveny jsou emisní třídy EURO 0 až EURO 5. Ekologická daň se hradí v případě, že vůz spadá do tříd EURO 0 až EURO 3. Státem vybíraná částka je v jednotlivých třídách následující:

  • EURO 3 až EURO 5 - převod vozu proběhne bez poplatku

  • EURO 2 - poplatek 3 000 Kč

  • EURO 1 - poplatek 5 000 Kč

  • EURO 0 (někdy označeno jako „neplní“) - poplatek 10 000 Kč.

Pro zájemce uvádíme link na podrobné parametry všech emisních tříd: tabulka prokázání stupně plnění emisní úrovně. Bohužel nemusí tabulka platit už nijak dlouho. Stát totiž uvažuje, že ekologickou dní zatíží i třídu EURO 3.

Co se stane, pokud ekologickou daň při koupi auta neuhradíte vy ani prodávající?

Žádný peněžitý trest vás v tomto případě nečeká. Trest totiž bude administrativní. Dokud není emisní poplatek uhrazen, registr silničních vozidel neprovede zápis o změně majitele vozu. Jaké z toho vyplynou důsledky?

Do doby, než je zápis v registru proveden, zůstává veškerá odpovědnost z provozu auta na původním majiteli. I přes fakt, že auto už prodal a nejezdí v něm. Je tak především na prodejci auta, aby se ujistil, že ekologická daň byla uhrazena a byl proveden patřičný zápis v registru.

Martin Horňak, externí redaktor

Foto: Pixabay.com

weby uniweb zprávy

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
po 27.03.2023 09:549 +
 
weby uniweb

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby
seo uniweb