Karlovy Vary: Proběhl live stream Den s hejtmanem (TV Západ)

Kvůli koronavirové nákaze nemůže Karlovarský kraj pořádat pravidelné Dny s hejtmanem, kdy mohou přijít občané se svými podněty a problémy. Ve spolupráci s projektem Západ.cz proto kraj připravil v úterý 28. dubna od 14 hodin živý stream s vedením kraje, kam mohli lidé posílat otázky. Nejčastěji se probíralo téma koronaviru, opatření a situace v kraji včetně možností pro samoplátce k testování.

dezinfekce

„Dnes už bylo otevřené první místo v Karlových Varech. Nyní mám informaci, že se protestovalo 33 samoplátců bez jakýchkoliv problémů. Potřebovali jsme vědět, jaká je reálná cena testování, protože musíme do toho zakomponovat nejen práci lidí, kteří jsou na tom místě, ale i laboratoř, ochranné prostředky. Takže reálné náklady, které byly spočítané, vyšly na tři tisíce korun. Dnes jsme o tom jednali s panem kolegou pro oblast zdravotnictví, s některými kolegy z Karlovarského kraje, s nemocnicí a rozhodli jsme se, že částku snížíme na dva tisíce korun. Vnímáme to jako pomoc občanům Karlovarského kraje v této nelehké době a samozřejmě také i v kontextu toho, že nemocnice bude vykazovat obrovské ztráty, které budeme řešit. V současné době máme nastavené testování. Padají časté dotazy, proč Karlovy Vary a ne Cheb. K tomu bych chtěl říci, že dnes Karlovy Vary zkušebně. Zjistili jsme, že vše běží tak, jak by to běžet mělo. Do konce týdne připravujeme, že bychom na odběrném stanovišti v Chebu otevřeli tuto možnost pro přeshraniční pracovníky a samoplátce v Chebu. V záloze máme i město Sokolov. V případě většího zájmu tak můžeme reagovat a otevřeli bychom stanoviště pro samoplátce v Sokolově,“ popsal situaci hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.  

Stav Karlovarské krajské nemocnice přiblížil radní pro zdravotnictví Jan Bureš. 

„Nemocnice na tom není nějak ekonomicky dobře. Je třeba si uvědomit, že tím rozhodnutím, které padlo v rámci vyhlášení nouzového stavu, nemocnice přestala přijímat pacienty na plánované výkony. Tzn., že si stačí třeba uvědomit, že v nemocnici máme obrovský propad na příjmech, nejsou tam téměř žádné výkony, ale všechny náklady v nemocnici zůstávají. Zůstávají tam všichni zaměstnanci a naopak dělají ještě mnohem více práce než dělali předtím. Fungují i na odběrových místech, jezdí s naší zdravotnickou záchrannou službou jako odběrové sestry. Toto jsou samozřejmě peníze, které nemocnice životně nutně potřebuje. A proto v tuto chvíli připravujeme návrh pro zastupitelstvo Karlovarského kraje, abychom přímo z rozpočtu Karlovarského kraje posílili příjmovou stránku nemocnice částkou alespoň 150 milionů korun, abychom udrželi provozuschopnost nemocnice ve stávajícím stavu. Je třeba si uvědomit, že se nejedná jen o nemocnici v Karlových Varech. V podobných problémech je i nemocnice chebská, která patří pod jednu akciovou společnost,“ přiblížil Bureš. 

Další otázka z pléna se týkala plošného testování. 

„Pane hejtmane v kraji přibylo 30 nakažených, přitom v celé zemi 60. Samozřejmě jsou čísla poplatná v době, kdy dotaz přišel. Jaká k tomu kraj přijímá opatření, když nejmenší kraj v zemi tvoří polovinu nakažených. Proč zde neprobíhá plošné testování a jaká je příčina tohoto enormního nárůstu? Také se tazatel ptá, zda se v našem kraji bude také zrychlovat harmonogram otevírání obchodů a služeb,“ tlumočila dotaz mluvčí Karlovarského kraje Jan Pavlíková. 

„Hledat příčinu je velmi těžké. Určitě nejsme v době, kdy bychom měli na někoho ukazovat či že se něco udělalo špatně. Je potřeba si uvědomit, že situace je pro nás nová. Učíme se ze dne na den. Je možné, že budeme dělat i nějaké chyby. To si poté vyhodnotíme, až bude po všem. My jsme samozřejmě na situaci, která v Karlovarském kraji je a která nastala, zareagovali okamžitě. Okamžitě jsme se začali scházet s týmy odborníků. Tak, jak řekl pan kolega, to první, co u nás bylo na prvním místě, byla ochrana života a zdraví    našich občanů. Potřebovali jsme chránit důležité součásti našeho kraje, jako jsou nemocnice, domovy pro seniory, protože to nejhorší, co by se nám mohlo stát, by bylo, kdybychom si ze hry vyšachovali naše zdravotníky, lékaře, popř. pracovníky v domovech. Soustavně jsme sledovali situaci. Možná je na místě, abychom zveřejnili nějaká čísla. Je pravdou, že se na mne neustále obrací někteří zastupitelé, občané, proč nezveřejňujete konkrétní čísla v konkrétních městech. Odpověď je velmi jednoduchá. Dohodli jsme se na tom takto s Krajskou hygienickou stanicí a i s policií na pravidelných jednáních, protože často docházelo a stále dochází k situacím, že lidé, kteří jsou nakaženi, chtěl bych říci, že to se může stát opravdu každému z nás, jsou nějakým způsobem atakováni, je jim vyhrožováno. Dochází až k extrémním situacím, že když se někde objeví zelená sanita, když přijedou dnes již vojáci odvádět odběry, tak se hází kameny do oken, dochází k vyhrožování hygienické stanici, takže jsme nechtěli v Karlovarském kraji šířit nějakou paniku a tímto způsobem ochránit naše občany. Co je důležité – myslíme si, že starostové jednotlivých měst, mají právo na to, aby tyto informace měli. Proto jsme hned 19. března zřídili speciální linku a speciální e-mail pro starosty. Vyčlenili jsme člověka, který každý den pravidelně informuje starostu o počtech nově nakažených a od doby, kdy máme informace, i o počtech uzdravených občanů. Starostové tyto informace mají a podle svého uvážení s nimi nakládají. Opravdu nám ale nepřijde vhodné v současné době zveřejňovat přímo města, obce, kde probíhá testování a kde ti nakažení lidé jsou. Jestli dovolíte, připravili jsme si pár jednoduchých grafů, abyste viděli, je to od 24.3. do 26.4., vývoj onemocnění v našem kraji. Když se podíváte na první graf, který hovoří o vývoji počtu potvrzených a vyléčených. Je tam kumulativní průběh od 24.3. do 26.4., kdy k 26.4. bylo celkově nakažených v Karlovarském kraji 349 osob. Dále je tam vidět počet uzdravených, kdy je vidět, že křivka od 17.4., 18.4. stoupá nahoru. Kdy k 26.4. jsme měli v Karlovarském kraji vyléčených 137 občanů. K tomu 26.4., pokud to shrnu, máme 212 osob nemocných, 137 uzdravených. V rámci Karlovarského kraje k tomuto datu bylo provedeno 5.136 testů. Pokud se podíváme na vývoj pozitivních dle okresů, což je druhý graf. Na tomto grafu máme data od 25.3. do 26.4., jsou zde okresy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. Zde vidíte ten vývoj po jednotlivých dnech. Kdy k 26.4. bylo kumulativně nemocných v okrese Karlovy Vary - 76 občanů, v okrese Sokolov - 54 občanů a v okrese Cheb - 219 občanů Karlovarského kraje. Další graf, který jsme si pro dnešek připravili, je vývoj kumulativního celkového počtu pozitivních v nejzasaženějších městech Karlovarského kraje. Takže, pokud máte tento graf před sebou, tak zde vidíte města – Andělská Hora, Aš, Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Ostrov, Sokolov, Stará Role a ostatní. Z těchto čísel vychází, že nejvíce nakažených osob v současné době máme ve městě Cheb, tam jich máme 74. Na druhém místě, pokud to mohu takto říci, nechci to přirovnávat ke sportu, ale nejvíce nakažených máme v Mariánských Lázních, kde jich je 69, v Sokolově 23 a v Karlových Varech jich je 31 nakažených osob ke dni 26. dubna. Poslední graf, který bych vám chtěl ukázat, je vývoj počtu uzdravených. Opět je to po městech. Když se na graf podíváte, tak k 26. dubnu jsme měli v Chebu vyléčených 26 občanů, např. ve městě Karlovy Vary to bylo 23 občanů a ve městě Mariánské Lázně to bylo 18 občanů Karlovarského kraje,“ vysvětlil hejtman Petr Kubis. 

Během živého vysílání se dostalo na řadu dalších otázek. Kompletní záznam můžete shlédnout na odkaze v textové části reportáže. 

Odkaz: https://youtu.be/X8twVcTblgo


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy