Karlovy Vary: Otevření Dvorského mostu proběhne v druhé polovině listopadu

Předchozí Dvorský most postavený v roce 1987 byl uzavřen letos na jaře, kdy byla zároveň upravena sousední technologická lávka tak, aby po ní mohli přejít pěší a cyklisté. Objížďky pro motorová vozidla byly stanoveny přes nejbližší mosty Tuhnický a Doubský.


Původní most byl v havarijním stavu, výsledky pravidelných mostních prohlídek už léta konstatovaly, že jej brzy už nebude možné bezpečně provozovat, problémem byla také použitá konstrukce předpjatého betonu. V roce 2020 proto město rozhodlo o jeho demolici a výstavbě nového mostu. Demolice začala koncem letošního března a od května se budovaly základy a spodní stavba mostu. Na konci července se mezi pilíři objevily ocelové nosníky, které byly následně zabetonovány.

„Po nástupu nového vedení města, v roce 2018, se ihned začal řešit stav karlovarských mostů. Proběhly udržovací práce a výsledky diagnostiky nás donutily k radikálnímu řešení, v letošním roce tedy k demolici Dvorského mostu a mostu KOME. Jsem opravdu moc ráda, že se povedlo dosluhující most letos na jaře zdemolovat a zahájit stavbu nového, který bude řidičům i chodcům otevřen ještě dříve než bylo plánováno. Jeho stavba trvala téměř sedm měsíců, zhotoviteli zde patří velké díky za dodržení termínu navzdory nelehké době ve stavebnictví. Neméně důležité je také to, že nový most bude oproti tomu původnímu širší, a to včetně chodníku, který je určen pro chodce a cyklisty. Most byl postaven na životnost dalších 100 let, tedy za předpokladu, že se o něj bude vlastník řádně starat. Most otevřeme pro dopravu oproti původnímu termínu dříve, a to už 22. listopadu,“ dodává primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová, která také podotýká, že má radost z otevření mostu právě před příchodem nadcházejících vánočních svátků.

Nový Dvorský most umožní navrácení linek MHD do původních tras, stejně jako obnovení průjezdu mezi Dvory a Tuhnicemi. Město musí v blízké budoucnosti začít opravovat další velké mosty přes Ohři, jako Chebský a Ostrovský, i přes Teplou, jako například most Festivalový. Už nyní se opravuje Goethova lávka u Císařských lázní a most na odstavné parkoviště KOME.

„Úspěšná demolice a stavba tohoto mostu byla první aplikací tzv. Žluté knihy FIDIC v režii města, jsme tedy tak první statutární město, které s podobnou realizací přišlo. Nový most má tři pole z ocelových nosníků spřažených železobetonovou deskou. Celková délka mostů je 100,5 metru, šířka 13,85 metru. Šířka komunikace je 8 metrů a chodníků 2,25 a 1,5 metru. Založení mostu je částečně hlubinné na velkorozměrových pilotách. Je zde zapotřebí poděkovat všem naším kolegům a spolupracovníkům z magistrátu města, kteří se podíleli na přípravě zadání podle metodiky FIDICu,“ upřesňuje náměstek primátorky Petr Bursík.

Během prací byla odkloněna páteřní cyklostezka Ohře, která vede pod mostem. Omezen byl také provoz lodí na řece. Po otevření mostu by měly dále proběhnout dokončovací práce na obou březích řeky Ohře.

Město zvolilo kvůli metodiku zadání zakázky Project – Design – Build (P&DB) podle tzv. Žluté knihy FIDIC z důvodu urychlení přípravy a realizace stavby. 

O tom, že se Dvorský most bude uzavírat, jsme informovali zde.


Zdroj: Jan Kopál, tiskový mluvčí Magistrátu města Karlovy Vary 

NetConcert Music by Frank Zappa

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

NetConcert Music by Frank Zappa
seo uniweb