Karlovy Vary: Na krajském úřadě se konal nácvik modelových situací s aktivním střelcem v budově

Budova B Krajského úřadu se stala dějištěm akce „Bezpečný úřad – prevence především (ozbrojený útočník v prostředí úřadu)“. Jednalo se o preventivní nácvik modelové situace, a to za aktivní účasti složek Integrovaného záchranného systému. Nácvik zajistil odbor bezpečnosti a krizového řízení krajského úřadu ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému (dále IZS) a spolkem Asociace bezpečná škola.

dezinfekce

„Podobná cvičení provádíme už několik let na středních školách v kraji, ale chtěli jsme ho uskutečnit také na půdě úřadu. Učíme zaměstnance, jak se zachovat, aby v případě přítomnosti aktivního střelce v objektu ochránili na prvním místě sami sebe ale i třeba další osoby. Přestože bychom si přáli, aby nikdo z účastníků nemusel získané znalostí ve svém životě použít, považujeme prevenci, a to zejména v souvislosti s událostmi z prosince minulého roku, za velmi zásadní. Na krajském úřadě se jednalo o jedno z dosud největších aktivní cvičení pro složky IZS,“ uvedla vedoucí oddělení bezpečnosti a prevence Krajského úřadu Karlovarského kraje Šárka Benešová.

Pro stovku úředníků krajského úřadu byla připravena nejprve teoretická část, kterou vedli zástupci Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Představili téma ozbrojených útočníků a specifika jejich útoků. Nechyběly ani informace o chování a postupech v případě přítomnosti aktivního střelce. Členové Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje pak přidali praktické ukázky poskytnutí první pomoci při násilných traumatech. Odpolední praktická část přinesla propojení teorie s praxí v podobě mimořádné události za přítomnosti aktivního střelce v prostředí úřadu. Tato část programu sloužila jako aktivní prověřovací cvičení všech složek IZS. V době konání cvičení byla zcela uzavřena budova B krajského úřadu a také parkoviště před jejím objektem.

„Nešlo nám o to, abychom někoho strašili, nicméně tyto simulované situace působí zejména na emoční stránku účastníků. Není to příjemný zážitek, ale právě i tyto negativní emoce jim pomáhají si uvědomit, jak náročné je zvládnutí takové situace a postupy se tak daleko lépe automatizují a ukládají do paměti,“ doplnila Šárka Benešová. 

Karlovarský kraj na realizaci nácviku spolupracoval s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje, Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje a spolkem Asociace bezpečná škola.

Vizovické Trnkobraní 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Hlavní zprávy

 

Vizovické Trnkobraní 2024