Karlovy Vary: Mateřské školy ve městě zůstanou v provozu

Město Karlovy Vary v současné době ponechává své mateřské školy v provozu. Z celkem osmnácti pracovišť je otevřeno patnáct. Uzavřeny byly pouze školky, u kterých se projevilo přerušení školní výuky a s ním související absence personálu. Děti z těchto školek mají k dispozici jiné pobočky. Chod otevřených mateřských škol je zajištěn v plné míře. Návštěvnost je s ohledem na aktuální situaci nižší.

dezinfekce

„Snažíme se chod školek zatím zachovat a vyjít tím vstříc obyvatelům města, kteří opravu potřebují zajistit péči o své děti, aby mohli plnit své pracovní povinnosti, a jinou možnost nemají. Zároveň ale prosíme rodiče, aby své děti dávali do školek jen v případě, že je to nezbytně nutné. Situaci v našich zařízeních průběžně monitorujeme, sledujeme počty dětí a zejména vývoj personálního zajištění. Je pochopitelné, že řada zaměstnankyň se bude muset postarat o své vlastní děti po dobu uzavření škol. Na případný výpadek personálu budeme muset operativně reagovat,“ vysvětluje primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová.

Taktéž všechny mateřské školy v Sokolově zůstanou i nadále otevřeny. Do všech byly rozvezeny další hygienické a desinfekční prostředky a právě na hygienu je v nich kladen maximální důraz. Další prostředky jsou objednávány tak, aby byly školky nadále zásobeny podle jejich potřeb. Uzavření mateřských škol by rodičům zkomplikovalo komplikovanou situaci po uzavření základních škol.

"Udržením školek v provozu město vychází vstříc rodičům, kteří jsou v už tak složité situaci poté, kdy musela být uzavřena všechna školská zařízení od základních škol výše. Současně s tím bude ve všech školkách věnována velká pozornost dodržování všech hygienických opatření. Potřebné prostředky k tomu školky mají," uvedla starostka Renata Oulehlová.

Kromě základních škol byla v Sokolově uzavřena i základní umělecká škola a mimo provoz je rovněž dům dětí a mládeže.
 

Zdroj: Helena Kyselá, tisková mluvčí Magistrátu města Karlovy Vary
            město Sokolov


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy