Karlovy Vary: Knihovna bez bariér pomáhá

Krajská knihovna Karlovy Vary nabízí řadu služeb pro zdravotně znevýhodněné uživatele. Její Oddělení pro handicapované organizuje různé aktivity pro nevidomé a slabozraké, neslyšící, mentálně postižené, ale také například pro seniory.

zprávy uniweb weby

„Senioři jsou velkou skupinou mezi našimi čtenáři a návštěvníky a proto jim nabízíme mnoho zajímavých kurzů jako je Trénování paměti, Arteterapie a další. Pravidelně též připravujeme pro obyvatele domovů pro seniory tzv. Hrátky s pamětí,“ uvedla vedoucí oddělení Jitka Tichá.

„Oddělení také nabízí, nejen pro ty, kterým zrakový handicap znemožňuje číst tištěný text, zpravidla každou poslední středu v měsíci, hlasité čtení z děl domácích i zahraničních autorů,“ dodala.

Široká nabídka je v krajské knihovně připravena pro zdravotně znevýhodněné. Pro neslyšící knihovna nabízí přednášky tlumočené do českého znakového jazyka, pro nevidomé a slabozraké buduje rozsáhlý fond zvukových knih, který již nyní čítá přes 4500 titulů knih nejrůznějších žánrů.

Řadu zajímavých a hlavně prospěšných akcí a kurzů knihovna realizuje díky, dnes již devítileté, spolupráci s Kontem Bariéry.

„Za tuto dobu bylo zrealizováno 27 různých projektů. Velice si spolupráce s Kontem Bariéry vážíme,“ říká projektová manažerka krajské knihovny Michaela Kožíšková. 

Právě díky podpoře Konta Bariéry knihovna nabídla v minulosti řadu tlumočených přednášek pro neslyšící, počítačové kurzy pro seniory a držitele průkazu ZTP, či jazykové kurzy pro rodiče dětí se zdravotním handicapem a rodiče na mateřské dovolené. V roce 2015 byl díky této podpoře položen základní kámen tzv. Lekotéky, speciálního fondu pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Od té doby se každý rok Lekotéka rozrůstá o spoustu dalších nových položek.

„O pomůcky z Lekotéky je opravdu velký zájem, půjčují si je nejen děti, ale též rodiče či učitelé ze speciálních tříd,“ vysvětluje ředitel knihovny Emler. 

Krajská knihovna Karlovy Vary se snaží být důvěryhodným místem pro neformální poradenství a pomoci všem, kteří se díky zdravotnímu handicapu ocitnou ve svízelné životní situaci. O tom, že se jí to daří, svědčí i případ těžce slabozraké 13leté Míši z Karlovarska, jejíž rodina se na krajskou knihovnu před Vánoci obrátila s prosbou o pomoc.

Míša trpí vzácnou genetickou oční chorobou, kterou nelze léčit ani operovat. Jak uvedla její maminka, stav se prudce zhoršil loni o Vánocích po těžké viróze. Vedoucí Oddělení pro handicapované Jitka Tichá pomohla Míše a její mamince s výběrem speciálních pomůcek pro nevidomé. Díky upozornění krajské knihovny otevřelo Konto Bariéry sponzorský účet pro tuto rodinu s cílem vybrat finanční prostředky na automobil, který rodina potřebuje, aby se mohla Míša snadněji dostat do školy, k lékaři či na kroužky. Informace o této sbírce na leznete na stránkách www.bariery.cz v záložce Příběhy/Komu můžete pomoci. 

Zdroj: Bc. Michaela Němcová


Komentáře

  • Před 2 roky

    A největší poděkování patří paní Michaele Kožíškové, pracovnici Krajské knihovny Karlovy Vary. Je skvělá, obětavá a přátelská. Její nezištná ochota a pomoc přináší slabozraké Míše hodně velké ulehčení v jejím životě. Paní Michaele Kožíškové vděčíme za navázání spolupráce např. s Kontem Bariéry a Rotary Clubem Karlovy Vary.

  • Před 2 roky

    Super skvělá záležitost!!! Paní Bc. Michaele Němcové patří veliké poděkování za pomoc, kterou Míše poskytla, a to jak osobně tak prostřednictvím Krajské knihovny Karlovy Vary. ????

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
uniweb seo

Hlavní zprávy

 

seo uniweb