Karlovy Vary: Bylo podepsáno memorandum ohledně jezdecké sochy Karla IV.

Na krajském úřadě bylo v pátek 13. prosince 2019 slavnostně uzavřeno memorandum o spolupráci při realizaci záměru umístění jezdecké sochy Karla IV. v Karlových Varech. Svým podpisem jej stvrdili hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová, primátorka města Karlovy Vary Andrea Pfeffer Ferklová a prezident Rotary Klubu Karlovy Vary Bohuslav Peroutka. Autorem pomníku je uznávaný akademický sochař Michal Gabriel.

zprávy uniweb weby

Návrh jezdecké sochy Karla IV. vzešel ze soutěže, kterou u příležitosti oslav 700 let od narození českého krále a římského císaře uspořádal Rotary klub ve spolupráci s Galerií umění Karlovy Vary. Na základě uzavřeného memoranda by kraj měl vyhlásit veřejnou sbírku na úhradu nákladů souvisejících s realizací tohoto projektu a podílet by se měl i na jeho propagaci prostřednictvím výstavy uspořádané ve vlastních prostorách. Rotary klub zajistí bezplatnou výpůjčku modelu sochy od trutnovské společnosti KASPER KOVO a zpracuje rámcový rozpočet projektu. Město má pak za úkol, umístit model sochy do veřejného prostranství, vybrat vhodné prostory pro instalaci samotného pomníku a požádat o vydání závazného stanoviska výkonný orgán státní památkové péče.

„S tvorbou akademického sochaře Michala Gabriela jsem měla tu čest se blíže seznámit na vernisáži jeho výstavy v Galerii umění Karlovy Vary během filmového festivalu, kde byl mimo jiné k vidění i vítězný návrh jezdecké sochy Karla IV. Musím říct, že jeho práce na mne udělaly skutečně velký dojem. Doufám, že se podaří mimo jiné najít vhodný dotační titul například Ministerstva kultury ČR a získat dostatek finančních prostředků na vytvoření tohoto jedinečného uměleckého díla a že se najde vhodná plocha pro umístění sochy tak, aby se z ní co nejdříve mohli radovat nejenom přijíždějící turisté, ale především občané Karlovarského kraje,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová. 

Základní ideje rotariánství naplňuje svou činností karlovarský Rotary klub, který od svého znovu založení v roce 1992 uskutečnil řadu sociálních, kulturních a vzdělávacích projektů v rámci celého regionu.

„V této souvislosti je nutno zmínit dnes již ukončené projekty pomoci Ústavu sociální péče v Radošově a v Léčebně dlouhodobě nemocných v Nejdku, spolupráci s domem sociálních služeb v Dolním Rychnově a v současné době s Denním centrem Mateřídouška pečující o děti se zdravotním postižením v Sokolově a Chodově. Z perspektivy uplynulých 27 let je nutno zmínit úspěšný projekt obnovení reliéfů na pomníku Ludvíka van Beethovena, který pomohl získat prostředky na podporu místních skautů, slabozrakých, dětského orchestru i celosvětového rotariánského programu pro boj s dětskou obrnou Polioplus. Současný projekt směřující k realizaci nové sochy Karla IV. bude důstojnou vzpomínkou na slavnou minulost, která ozdobí současnou přítomnost, podobou zakladatele města v netradičním a veskrze moderním pojetím,“ vysvětlil Ivan Thýn, čestný člen Rotary klubu. 

Michal Gabriel, bývalý člen výtvarné skupiny Tvrdohlaví a držitel Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 1994, působí v současné době jako vedoucí Ateliéru sochařství I. na Fakultě umění VUT v Brně. V rámci své tvorby rád experimentuje s materiály, formou a povrchem. V posledních letech jsou to pak hlavně 3D technologie, s jejichž pomocí vytváří nejrůznější umělecká díla, mimo jiné právě i jezdecký pomník Karla IV. Cenu sochy z nerezových, 10 milimetrů silných lamel, jež má být včetně podstavce vysoká necelých 5 metrů a 24 tun těžká, vyčíslil autor na zhruba 8 milionů korun. Další peníze bude stát úprava okolního prostranství. Akademický sochař, profesor Michal Gabriel, původně navrhl k umístění svého díla prostor Smetanových sadů, ke kterému vznesli své výhrady památkáři. 

Rotary klub v této souvislosti inicioval kvantitativní výzkum veřejného mínění na reprezentativní populaci města Karlovy Vary ve stanoveném věkovém rozmezí 24 – 65 let. Respondenti se mohli rozhodnout pro nejvhodnější umístění, přičemž na výběr měli z 8 předem vybraných lokalit nacházejících se ve městě Karlovy Vary. Z testovaných návrhů zvítězily Sady Karla IV. Podle názoru téměř čtvrtiny obyvatel Karlových Varů je tato lokalita nejvhodnějším místem pro novou sochu Karla IV. A k tomuto výsledku se postavil kladně i realizační tým v čele s rotariány, jejichž cílem je zohlednit veřejné mínění, ale také doporučená místa Kanceláří architektury města. Příležitost vidí zejména v plánované rekonstrukci Císařských lázní, jež by mohl v novém kontextu uvádět moderní jezdecký pomník císaře Karla IV. v přilehlém parku. Ohledně stávající plastiky Karla IV. od Otakara Švece je vhodné připomenout její genezi a morfologii. Autor se svým návrhem neuspěl v soutěži pro výzdobu slavnostní auly Karolina vypsanou pro 600. výročí vzniku Univerzity Karlovy. Zde od roku 1948 stojí socha Karla Pokorného, který soutěž vyhrál. V padesátých letech oslovili radní Karlových Varů sochaře Švece, zda by městu svůj návrh neprodal k oslavám 600 let od založení města. Ten souhlasil a socha byla v roce 1958 umístěna do stávající lokace, i když její koncept nebyl určen pro volný exteriér. Proto nemá vyřešenu plasticitu ze všech pohledových stran. Pro rohové umístění v interiéru Karolina byla koncipována jako víceméně jednopohledová, deficit sochařského pojednání zadní části postavy je „vyřešen“ zarůstající vegetací parkové úpravy. Její umístění do interiéru Císařských lázní by tak odpovídalo původnímu záměru autora a jistě by postava císaře důstojně konvenovala s exkluzivním prostředím Císařských lázní.


Zdroj: Jana Pavlíková, tisková mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
SZO

Hlavní zprávy

 

seo uniweb