Karlovy Vary: Detektivové, četníci a sběratelé kostí

Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, připravilo ve spolupráci s Kriminalistickým ústavem Policie ČR a Barrandov studiem, a.s. výstavu s názvem Detektivové, četníci a sběratelé kostí.

dezinfekce

Výstava byla koncipována jakopříběh, do kterého je návštěvník vtažen a který se začneodvíjet nálezem kosterních pozůstatků v lesním porostu. Ihnedzačíná policejní vyšetřování, jehož cílem je zjistitidentitu osoby, příčinu úmrtí a v případě potvrzení násilnésmrti pátrat po pachateli. Identifikace lidských pozůstatků jeúkolem forenzní antropologie, která je jedním z odvětví oborukriminalistika. Vyhodnotit kosterní nález – zjistit co nejvícerelevantních informací o zemřelém, může být v některýchpřípadech velice obtížné.

Jak postupují forenzníantropologové Kriminalistického ústavu při identifikacikosterních pozůstatků? Co vše o člověku prozradí kosti? Lze zkosterního nálezu odhadnout pohlaví, dožitý věk jedince čijeho výšku? Jak důležité jsou v procesu identifikace zuby? Kčemu slouží superprojekce? Pomohla již někdy kresebnárekonstrukce obličeje odhalit identitu zemřelého?

Návštěvníci si budou mociprohlédnout kosterní pozůstatky ze studijní sbírkyKriminalistického ústavu, např. kosti, které slouží k odhadupohlaví a věku jedince, kosti nedospělých osob, kosti spatologickými projevy, jako jsou zlomeniny, sečná a střelnáporanění, vrozené a růstové abnormality, dále spálené čiohořelé kosterní pozůstatky aj. Zajímavým exponátem je i hlavamumie a mumifikované ruce.

Pro soutěživé návštěvníkyje připravena antropologická tajenka. Odpovědi na poměrněobtížné otázky lze najít přímo v expozici výstavy. Děti sibudou moci zahrát také hru „Kdo je pachatel?“, která jimpřiblíží, jak se uplatňují závěry znaleckých zkoumání připátrání po pachateli vraždy.

Když je pachatel dopaden ausvědčen, případ končí. V tomto okamžiku mohou přijítfilmaři a podle skutečnosti natočit film. Staré detektivnípříběhy a nové kriminálky jsou mezi diváky kin a televize velmioblíbené. Proto byla výstava doplněna výběrem kostýmů zfundusu Barrandov studia, a.s., které byly použity při natáčenírůzných filmových detektivních příběhů.

Zdroj: Muzeum Karlovy VaryKomentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
NOVÝ RENAULT CAPTUR

Hlavní zprávy

 

Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese