Karlovarský kraj poskytne dotaci na podporu provozu paliativní ambulance

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo udělení individuální dotace společnosti LADARA s.r.o. na rozvoj poskytování paliativní péče na území Karlovarského kraje, a to ambulantní formou. Z krajského rozpočtu je vyčleněno 200 tisíc korun.


„SpolečnostLADARA je jediným poskytovatelem ambulantní paliativní péčev našem kraji. Ačkoliv je tato zdravotní péče částečněhrazena ze zdravotního pojištění, náklady na provoz tétoambulance jsou vyšší. Vzhledem k rozsahu služeb a cílovéskupině pacientů, kterými jsou nevyléčitelně nemocní, chápemejako nezbytné, abychom provoz paliativní ambulance podpořili,“uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Paliativníambulance je zdravotnické zařízení, v němž probíhávyšetření a následná péče o pacienty. Služba je určenapacientům v pokročilém stádiu onkologického onemocnění čidalších chorob, u nichž bylo diagnostikováno nevyléčitelnéonemocnění, a u kterých byla doporučena paliativní či podpůrnáléčba. Jedná se o onemocnění, jež limitují délku a kvalituživota pacienta a zároveň přesahují možnosti ošetřujícíhoči praktického lékaře.

Zdravotní péče je částečněhrazena ze zdravotního pojištění, tyto prostředky však nestačípokrýt skutečné mzdové a provozní náklady paliativníambulance. Poskytovaná ambulantní péče v oboru paliativnímedicíny navazuje na specializovanou paliativní péči, kterouspolečnost poskytuje ve spolupráci s odborníkyz multidisciplinárního týmu, jimiž jsou lékařispecialisté, zdravotní sestry, psychoterapeuté, sociálnípracovníci, pracovníci v sociálních službách a duchovní.

Karlovarskýkraj dále finančně podporuje mobilní hospicovou péči, a toprostřednictvím dotačního titulu - Programu na podporuprovozování domácí hospicové péče.

NetConcert George Duke Band

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
PolyMedia

Hlavní zprávy

 

Velikáni filmové hudby
weby uniweb