Karlovarský kraj: Lidé odevzdali k recyklaci 21,2 tuny baterií

Lidé v Karlovarském kraji vytřídili a k recyklaci vloni předali 21,2 tuny baterií. Podle statistik neziskové společnosti ECOBAT, která v Česku zajišťuje zpětný odběr baterií, každý obyvatel kraje vytřídil v průměru 72 gramů baterií.

dezinfekce

„Potěšující je nárůst sběru baterií ve školách zapojených do programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. V nich se množství vybraných baterií meziročně zvýšilo o 9 % a celkem školy odevzdaly přes 4,11 tuny,“ říká Petr Kratochvíl, jednatel neziskové společnosti ECOBAT.

„To znamená, že zhruba každá pátá baterie vytříděná v Karlovarském kraji pocházela ze sběrných míst ve školách,“ dodává. 

Celkově však sběr baterií v kraji poklesl, a to téměř o třetinu. Méně se vybralo také do sběrných nádob ve městech a obcích, kde lidé k třídění mohou lidé využívat červené venkovní kontejnery, sběrné nádoby na městských a obecních úřadech a ve sběrných dvorech. Snížilo se množství baterií vybraných ve firemním sektoru. Stagnuje sběr do sběrných nádob v obchodech.

V celé České republice bylo v loňském roce k recyklaci odevzdáno celkem 1 696 tun baterií, což představuje 46 % baterií dodaných na trh.

Mezi kraji jsou ve sběru baterií velké rozdíly. Pokud bychom výsledky přepočetli na počet obyvatel, průměrný Čech by v roce 2019 vytřídil 159 gramů baterií. Nejlepší kraje odevzdaly v přepočtu na obyvatele přes 250 gramů. Kraj Vysočina s 271 gramy vybraných baterií vystřídal v čele tabulky dosavadního lídra Jihomoravský kraj. Ten skončil s 261 gramy druhý. Třetí bylo Hl. m. Praha s 212 gramy. Na opačném konci je Moravskoslezský kraj se 70 gramy a Karlovarský kraj s 72 gramy. 

Trendy a zajímavosti 
Z hlediska prodeje baterií je mírným překvapením stagnace poměru využívání akumulátorů vs. jednorázových alkalických baterií. Trendy z minulých let přitom naznačovaly, že motivace využívat více akumulátory, tedy nabíjecí baterie, bude u spotřebitelů narůstat. 

Preferovanými vlastnostmi baterií jsou stále více malé rozměry a dlouhá životnost. Příkladem jsou knoflíkové baterie, které se využívají například pro hodinky, hračky, kalkulačky a další elektroniku. 

Bezpečnost a efektivní recyklace – velké výzvy u lithiových baterií 
Jednoznačně největším tématem u baterií je v současnosti razantní nárůst využívání lithiových baterií. S rozvojem e-mobility se na trhu uplatňují nové typy baterií a akumulátorů. Především lithium-iontové, lithium-polymerové a primární baterie s obsahem kovového lithia, které se vyznačuje mimořádnou reaktivitou při styku s kyslíkem.

„Lithiové baterie začínají dominovat a s rozvojem elektro-mobility se začneme setkávat s těmito nepříliš bezpečnými výrobky třeba v tunelech nebo podzemních garážích. Legislativní regulace této problematiky je v nedohlednu, a proto nám nezbývá v následujících letech nic jiného než postavit protipožární opatření jako nejvyšší prioritu při sběru a recyklaci použitých baterií,“ dodává k tomu Petr Kratochvíl z ECOBATu.

„Další velkou výzvu vidím v recyklaci lithiových baterií, která je zatím velmi neefektivní, jak z hlediska ekonomiky, tak i kvality recyklací získaných druhotných surovin,“ dodává.

Má to smysl! Ze 100 kg baterií se získá 65 kg surovin
Díky recyklaci se získá ze 100 kg použitých baterií 65 kg kovonosných surovin, z kterých je možné vyrobit nové produkty, včetně baterií. Čím více se tedy použitých baterií se dostane do recyklačního procesu, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit. Zdraví nebezpečné materiály, které mnohé baterie obsahují, se podaří prostřednictvím recyklace zachytit. Z jedné tuny baterií lze přitom znovu získat až 167 kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu a přibližně 15 kg niklu a mědi. Využitelnost takto získaných kovů je velmi široká od výroby turbín, kovových konstrukcí, akumulátorů, elektrických vodičů a chladičů, střešních okapů, popelnic, autobaterií, nástrojové oceli, dobíjecích i běžných baterií, sklokeramických varných desek, až po příbory, CD/DVD disky, mince, kosmetiku nebo šperky. 


Zdroj: Petr Čech


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
so 11.04.2020 15:000 +
 
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy