Karlovarsko: V pondělí bylo na hraničních přechodech zkontrolováno téměř 4500 lidí

V pondělí 20. dubna 2020 bylo na sociálních sítích zveřejněno video, jenž zachycuje prováděné policejní kontroly a kolony na hraničním přechodu Pomezí nad Ohří (CZE) – Schirnding (DEU). Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje tímto na video reaguje.

dezinfekce

Karlovarská policie v rámci svého působení na státních hranicích České republiky přijala veškerá možná personální, organizační i technická opatření za účelem efektivního plnění úkolů vyplývajících zejména z usnesení vlády ČR č. 387 ze dne 6. dubna 2020, o přijetí krizového opatření. 

Během pondělního dne, tj. 20. dubna 2020, bylo na třech průjezdných hraničních přechodech v Karlovarském kraji zkontrolováno celkem 4470 osob a 2547 vozidel, což v průměru vychází, že jedna osoba je zkontrolována za přibližně 3 minuty.

Nejfrekventovanějším hraničním přechodem v Karlovarském kraji je Pomezí nad Ohří (CZE)  – Schirnding (DEU), kde policisté během včerejšího dne zkontrolovali 3094 osob a 1435 vozidel. Na hraničním přechodu Vojtanov (CZE) – Schönberg (DEU) zkontrolovali 1031 osob a 779 vozidel a na hraničním přechodu Boží Dar (CZE) - Oberwiesenthal (DEU) zkontrolovali 345 osob a 333 vozidel.

Kontrola těchto osob spočívá v tom, že policistům předloží doklady a dokumenty opravňující je k překročení státní hranice. Tyto osoby musí policisté zkontrolovat v evidencích, zjistit zda spadají za účelem vycestování do výjimek ze zákazu volného pohybu nařízeného mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, zda splňují podmínky pro vstup na území ČR, jenž jsou upravena usnesením vlády č. 387 ze dne 6. dubna 2020, v jakém režimu překračují státní hranici a zda se na ně vztahují karanténní opatření či nikoliv. Všechny tyto informace policisté evidují prostřednictvím mobilní bezpečné platformy a tato administrativa je nezbytná pro plnění následných úkonů.

Stan umístěný na kontrolním stanovišti na Pomezí nad Ohří slouží jako administrativní pracoviště neboli registrační místo, kde policisté zadávají zjištěné informace z kontrol prostřednictvím mobilních bezpečnostních platforem do informačních systémů.

"V místech určených pro překračování státních hranic České republiky s Německem jsme nasadili maximální počet policistů a tam, kde to bylo technicky možné, jsme rozšířili počet jízdních pruhů, abychom co nejvíce zamezili vzniku kolon. Konkrétně na nejvíce využívaném hraničním přechodu Pomezí nad Ohří (CZE) - Schirnding  (DEU), jsme ve směru z České republiky rozšířili jízdní pruhy pro navýšení dostupné kapacity průjezdu vozidel. Učinili jsme i opatření, kdy došlo k rozdělení jízdních pruhů zvlášť pro osobní a nákladní vozidla, aby došlo k urychlení jejich odbavování. Požádali jsme o spolupráci také kolegy z Německa za účelem nastavení těchto opatřeních spočívajících v rozdělení jízdních pruhů pro osobní a nákladní vozidla, která přijíždějí ve směru do České republiky," uvedla mjr. Bc. Kateřina Krejčí.

„Kolony na hraničním přechodě Pomezí nad Ohří jsme se snažili okamžitě vyřešit. Na místě jsem osobně byl a jsem přesvědčen, že za vzniklé dopravní komplikace rozhodně nemohou policisté, kteří prováděli kontrolu. Ti každý den zkontrolují tisíce vozidel a osob a zvládají to velice dobře. Jedná se o velmi náročnou práci jak po fyzické, tak po psychické stránce. V této složité době za kolegy na hraničních přechodech stojím a jejich dobře odvedené práce si velmi cením,“ uvedl plk. Mgr. Petr Macháček, ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

mjr. Bc. Kateřina Krejčí


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
st 22.04.2020 10:30
0 +
 

Hlavní zprávy