Karlovarsko: Úplatkářství a pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži

Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Karlových Varech zahájili trestní stíhání 3 fyzických osob ve věku 37, 44 a 62 let a 2 právnických osob.

zprávy uniweb weby

Muže ve věku 37 let obvinili ze spáchání pokračujícího přečinu podplacení a pokračujícího zločinu pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži. Muže ve věku 44 let obvinili ze spáchání pokračujícího zvlášť závažného zločinu přijetí úplatku a 62letého muže ze spáchání přečinu pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, a to formou spolupachatelství. Jednu firmu obvinili ze spáchání přečinu podplacení a zločinu pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži a druhou firmu ze spáchání přečinu pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži.

V úmyslu získat pro sebe neoprávněný prospěch a na základě zjištění nevyhovujícího stavu zařízení v objektu, který je vlastněn společností se 100% majetkovou účastí města a je využíván ke sportovním aktivitám, měli zosnovat plán na neoprávněné získání finančních prostředků pocházejících z investic do opravy zařízení objektu. Požadované dodávky komponentů na opravu měly být prováděny přes jednoho z obviněných mužů a obviněnou společnost za nadhodnocenou cenu s cílem získat nepřiměřený zisk tak, aby mimo jiné byly získány finanční prostředky na úplatek. Jedna z obviněných osob, která figuruje jako člen dozorčí rady společnosti a která se účastní chodu více společností s majetkovou účastí města a rovněž je členem komise rady města a která má vliv na rozhodování v obchodních záležitostech společnosti, měla za zajištění této zakázky požadovat pro svoji osobu nemalé finanční prostředky. Tato osoba však měla naopak chránit zájmy dané společnosti, což však nečinila.

Obviněná osoba, která byla zároveň jednatelem obviněné společnosti, měla po předchozí vzájemné domluvě s obviněným mužem figurujícím ve vedení společnosti, v úmyslu neoprávněně se obohatit, společně zmanipulovat výběrové řízení na opravu daného zařízení, a to tak, aby vyhrála společnost, ve které byl obviněný jednatelem. Tato společnost měla od daného subjektu obdržet necelé dva miliony korun, přičemž tyto prostředky byly poskytnuty od Statutárního města Karlovy Vary na základě smlouvy. Náklady společnosti však měly přijít na necelých 600 tisíc korun a zbytek peněz, tedy přibližně 1 400 000 korun jako zisk pro společnost, který je značně nepřiměřený ve vztahu s celkovou cenou této zakázky. Z toho byl následně na základě předchozí domluvy předán obviněnému muži, jenž je ve vedení společnosti, úplatek v řádech několika set tisíc korun.

Tito dva obvinění muži, měli dále zmanipulovat další výběrové řízení na opravu nevyhovujícího zařízení, aby to vyhrála druhá z obviněných firem, jejímž jednatelem je zbývající obviněný muž. Po obdržení platby od subjektu na opravy zařízení však měl jednatel firmy přeposlat částku přesahující 900 tisíc korun druhé společnosti a obviněnému muži. Sám pro sebe si měl ponechat částku několika desítek tisíc korun.

V dalším případě měl obviněný muž, který je mimo jiné členem komise rady města, využít zjištěné informace o končící smlouvě pronájmu objektu krematoria. V úmyslu opatřit sobě neoprávněný prospěch, přislíbil za úplatek pro svojí osobu pohřební společnosti prodloužení pronájmu s tím, že využije svého vlivu na osoby rozhodující o pronájmu. To však ze strany pohřební služby nebylo akceptováno.

Za uvedené jednání tak hrozí 37letému muži trest odnětí svobody na dvě léta až osm let, a to za úmysl opatřit sobě nebo jinému značný prospěch. Obviněnému 44letému muži hrozí trest odnětí svobody na tři léta až deset let, a to za úmysl opatřit sobě nebo jinému značný prospěch. Obviněnému 62letému muži tak v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. Právnickým osobám by mohl hrozit peněžitý trest, zákaz účasti na veřejných zakázkách či jiné tresty dle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

nprap. Bc. Zuzana Týřová


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Popelka

Hlavní zprávy

 

weby uniweb