Karlovarsko: Angličtinu s americkým vojákem vyzkouší 16 škol (TV Západ)

Hodinu angličtiny s rodilým mluvčím na karlovarské Základní škole v Truhlářské ulici absolvovali žáci druhého stupně. Jedná se o aktivitu v rámci projektu s názvem MAP Karlovarsko II, který je financován z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání. Nositelem projektu je Místní akční skupina Sokolovsko, úzká spolupráce v tomto projektu probíhá také s místními akčními skupinami Kraj živých vod a Vladař.

dezinfekce

Cílem projektu je navazování a prohlubování spolupráce mezi aktéry ve výchově a vzdělávání dětí a žáků na Karlovarsku. Do projektu jsou zapojeny téměř všechny základní, mateřské a základní umělecké školy z Karlovarska, tedy celkem 56 škol. Pro každý školní rok si ředitelé škol vybírají z nabídky aktivit projektu MAP. Například aktivitu hodina angličtiny s rodilým mluvčím si letos vybralo 16 základních škol. Lektorem aktivity je Samuel Kirk, který v rámci projektu třikrát navštíví každou školu a s učiteli angličtiny připraví pro žáky zajímavou konverzační hodinu. Samuel Kirk pochází ze Spojených států amerických a má bohatou praxi jako učitel a lektor u nás i v USA.

„Pro dnešní studenty je velmi důležité učit se anglicky na to, aby mohli pracovat, když chtějí být piloty nebo chtějí cestovat nebo dělat jakékoliv práce. Říkám jim, aby se učili angličtinu, protože je pro ně důležitá. Čeští studenti jsou velmi dobří, disciplinovaní, snaží se učit a mají radost, když jim to jde. A uvědomují si, že je to vstupenka do lepších možností. Já mám rád motivované studenty a jsem šťastný, že můžu učit angličtinu,“ shrnul své poznatky Sam. 

Místní akční plán je o spolupráci, sdílení a inspiraci. Proto se vyučující angličtiny potkávají spolu a se Samuelem Kirkem také v rámci tzv. pracovní skupiny.

„Pro mě, z odborného pohledu, je hrozně důležité na projektu to, že se potkávají učitelé mezi sebou, sdílejí si zkušenosti. To, že můžeme se Samem konverzovat v angličtině je také přínos, protože samozřejmě každý učitel angličtiny slovní zásobu ztrácí, jelikož není v cizojazyčném prostředí. Je vždy hezké se setkat s rodilým mluvčím a přivést ho do hodin je hrozně důležité, protože za mě, jako za učitele angličtiny, je pro děti nejdůležitější poslech. To, že jazyk slyší, že ho mohou naposlouchat, mohou mu rozumět, že zažívají úspěch z toho - „aha, rodilý mluvčí a já mu rozumím“. Sama v hodinách používám hodně poslechy. To si myslím, že je největší přínos. A to, že se dokáží dostat do konverzace, že se na něco zeptají, že rozumí odpovědi, naváží ten kontakt, je úplně super, protože jim to posiluje i sebevědomí a odvahu používat jazyk. Což je podle mě ta největší dovednost,“ přidala svůj pohled zástupkyně ředitele ZŠ Truhlářská Klára Simmerová. 

V místním akčním plánu na Karlovarsku působí ještě další čtyři pracovní skupiny, které se zabývají čtenářskou i matematickou gramotností, rovnými příležitostmi ve vzdělávání a financováním. Pracovní skupiny jsou diskuzní platformou a dobrou příležitostí k navázání kontaktů s kolegy z jiných škol. Probíhají různé semináře a workshopy. Právě členové pracovních skupin často přicházejí s náměty na konkrétní téma vzdělávací aktivity, které se pak mohou připravovat na míru potřebám škol.

„Spatřuji v tom přínos, že se děti trošku zlepší v poslechu mluvené angličtiny. Možná to pro některé z nich byla i motivace, aby angličtinu začali brát vážně,“ popsal Josef Šrámek, ředitel ZŠ Krušnohorská v Karlových Varech.

„Viděla jsem na většině žáků, že z nich spadl ostych, komunikovali a díky tomu, že Sam je milý a přátelský, tak konverzace probíhala úplně přirozeně. Žáci dostali i obrázek o kultuře jiné země. Sam povídal i o Vietnamu. Trošku jim to zase přiblížilo historii. Myslím si, že důležité je, že slyšeli jiný přízvuk než jsou zvyklí ze školy,“ doplnila Veronika Halámková, učitelka angličtiny ZŠ Poštovní, Karlovy Vary. 

Pokud vás projekt zaujal, navštivte webové nebo facebookové stránky MAP Karlovarsko II. Organizátoři také rádi uvítají další zájemce z řad pedagogů o zapojení do pracovních skupin.

Odkaz: https://www.facebook.com/MAPKarlovarskoII/ 
http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-karlovarsko-ii/


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy