Josef Loschmidt - změřil nezměřitelné, zvážil nezvažitelné

V malé obci Počerny, na samotném okraji Karlových Varů, se narodil 15. března 1821 významný vědec Johann Josef Loschmidt. Byl, stejně jako Albert Einstein či Niels Bohr, považovaný za jednoho z otců moderní fyziky.

dezinfekce

I na vrcholu úspěchu nezapomněl nikdy na svou milovanou rodnou ves Počerny. Každý rok zde trávil letní prázdniny a jeho rodný dům, nazývaný "beim Petern" dal v roce 1871 zbořit a na stejném místě nechal postavit dvouposchoďový dům s vyhlídkovou věžičkou podle vlastního návrhu. 

Dům v současné době akutně volá po opravě a tak vznikla iniciativa občanů Počeren, kdy byl založen Spolek přátel Počeren a Josefa Loschmidta a jejich prvním cílem je obnova a znovuosazení pamětní desky. 

Tento Spolek přátel Počeren a Josefa Loschmidta založil transparentní účet 2701807615/2010 u Fio banky, kde nechtějí žádné poplatky za vedení účtu.

"Účet byl zaveden proto, aby členové spolku mohli zasílat členské příspěvky ve výši minimálně 37 korun měsíčně, jak to schválila ustavující schůze spolku v březnu. Proto prosím neváhejte s příspěvky, přičemž vítány jsou i příspěvky mimořádné, ať už třeba na obnovu Loschmidtovy pamětní desky, avizovaný Den dětí, který se uskuteční v sobotu 30. května na hřišti, nebo i jiné plánované akce. Stačí připsat do poznámky, kde byste své peníze viděli nejraději. Na transparentním účtu bude vidět, od koho, jak vysoký příspěvek přišel. Kdo si nehoví v internetovém bankovnictví, ten se může obrátit na účetního spolku Ivana, který by měl tento týden pořídit příjmové doklady a razítko, aby Vám mohl vydat potvrzení o platbě členského nebo mimořádného poplatku," uvádí na svých facebookových stránkách Spolek přátel Počeren a Josefa Loschmidta.

"Mimo to Vám mohu s obrovským potěšením oznámit, že se spolku ozval profesor Jiří Damborský z Brna. Vědec, který publikoval přes dvě stě vědeckých prací. Zaobírá se oblastí enzymové katalýzy a proteinového inženýrství. Podal šest mezinárodních patentových přihlášek a před třemi roky získal mimo jiné ocenění titul Česká hlava Invence 2017. Tento vážený pán a ctitel Josefa Loschmidta nám přislíbil, že na restaurování pamětní desky a popřípadě na organizaci oslav 200. výročí narození Josefa Loschmidta v polovině března příštího roku nám poskytne částku 12 tisíc korun. Podle nabídky Ivo Rudolfa z Vodné u Bečova, který má potřebný certifikát na restaurování v rámci kovářských prácí, by se měly náklady na obnovu desky pohybovat v souhrnu okolo asi 24 tisíc korun. O další peněžní podporu by chtěl spolek požádat Karlovarský kraj, jen co se ještě více uklidní situace okolo koronaviru a podpoře tak bude doba více nakloněna. Děkujeme za podporu," dodává Spolek. 

Johann Josef Loschmidt
byl průkopníkem fyziky a chemie 19. století a zaslouží si být v anglicky mluvícím světě známější. I když byl Loschmidt synem chudého českého farmáře, navrhl první strukturální chemické vzorce pro mnoho důležitých molekul. Stal se tak prvním člověkem, jemuž se podařilo "změřit nezměřitelné a zvážit nezvažitelné" a položit jeden ze základních kamenů molekulární teorie. To bylo v době, kdy kinetická teorie a skutečně samotná existence molekul byla stále docela hypotetická. To, čemu říkáme „Avogadrovo číslo,“ se v německy mluvících zemích nazývá „Loschmidtovo číslo.“ Dal pevný základ molekulární teorii a teorii plynů a fyzice v této oblasti netušený rozvoj. 
Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy