Jindřichovice: Pietní místo získalo nové parkoviště (TV Západ)

Nové parkoviště v Jindřichovicích na Kraslicku předala stavební firma Karlovarskému kraji. Vzhledem k podnebí mají parkovací stání povrchovou úpravu z plastových tvárnic, vyplněných kamenivem. Parkovací prostor je ohraničen žulovými krajníky. Poslouží nejen návštěvníkům nedalekého pietního místa, ale také turistům.

A nebuďte smutnej, Vaňku! aneb 85 setkání s Václavem Havlem

"Na místě bývalého zajateckého tábora došlo k tomu, že se tábor nějakým způsobem připomenul občanům. Bylo to z podnětu odboru Regionálního rozvoje úřadu Karlovarského kraje a Lesů ČR. Kdy došlo k dohodě, že Lesy ČR investují peníze do obnovy památníku a Karlovarský kraj zaplatí jednak projektovou dokumentaci na obnovu a jednak vybuduje dopravní infrastrukturu. Na místě, kde nyní stojíme, byla kdysi louka, parkovala zde auta návštěvníků v zeleni. V tuto chvíli je zde vybudované parkoviště pro 21 osobních aut a jeden autobus s nákladem zhruba 3,6 milionu korun. Myslíme si, že to bude sloužit nejen návštěvníkům, kteří se přijedou podívat na pietní místo, ale do budoucna i návštěvníkům zimních radovánek – lyžařům atd., protože je to pěkné parkoviště uprostřed přírody," přiblížil náměstek hejtmana Dalibor Blažek. 

Součástí stavby byla i úprava příjezdové komunikace, která se nachází podél parkoviště a je ve vlastnictví společnosti Lesy ČR. 

"Je to vstup či součást Krušných hor. Myslím si, že i zde v okolí Jindřichovic je co vidět, z hlediska přírody a Krušných hor. Pietní místo vzniklo v roce 2018. Parkoviště otvíráme v roce 2021. My jsme tolerovali návštěvníky, kteří nám vjížděli do lesa či byli při kraji lesa. Snažili jsme to tolerovat, nicméně jsme byli ve shodě s Karlovarským krajem, že je toto třeba urychleně vybudovat tak, aby nedocházelo ke střetům a ke kolizím, ať již s naší technikou, zaměstnanci apod. Nicméně platí zákaz vstupu a vjezdu pro motorová vozidla do lesa, ale byli jsme shovívaví k těmto návštěvníkům," uvedl Miroslav Rozner, ředitel Oblastního ředitelství západní Čechy, Lesy ČR, a.s.

Před vstupem k pietnímu místu jsou informační tabule s historií tábora. Střídmě pojatý areál je doplněn odpočinkovými místy i knihami, kde lze najít jmenné seznamy zahynulých. 

„Co se týká pietního místa, tak investice čítala částku 2 miliony 600 tisíc, z čehož 300 tisíc investoval Karlovarský kraj do projektové dokumentace a 2,3 miliony podnik Lesy ČR z tzv. Programu 2020 – což je podpora veřejného užívání lesů,“ doplnil Rozner. 

Zajateckým táborem v Jindřichovicích prošlo během 1. světové války na 40 tisíc lidí ze Srbska, Itálie, Ruska a Černé Hory. Mnozí zemřeli v zajetí na následky nemocí či podvýživy. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
2. Koncert ČNSO

Hlavní zprávy

 

seo uniweb