Hejtman Karlovarského kraje vydal nařízení pro veřejnou dopravu

V souvislosti se šířením nákazy koronavirem budou muset dopravci ve veřejné i železniční dopravě od úterní půlnoci 17. března 2020 zavést opatření, která podle platné legislativy stanovuje nařízení hejtmana Karlovarského kraje Petra Kubise.

dezinfekce

 Jedná se o hospodářská opatření pro krizové stavy. Musí se jimi řídit 6 autobusových dopravců a dva na železnici, tedy všechny společnosti, které zajišťují hromadnou přepravu osob na území našeho regionu.

„Smyslem tohoto nařízení je v co největší míře ochránit naše občany a zároveň řidiče autobusů a personál ve vlakových spojích před šířící se nákazou koronavirem. Věřím, že se dopravci ztotožní s nutností zavést regulační opatření a zabránit tak ohrožení svých zaměstnanců i přepravovaných lidí. Také bych chtěl všechny poprosit, aby se chránili rouškami, šálou, šátky přes ústa, případně jinak bránili možnosti nákazy. Zároveň doporučím primátorce, starostkám a starostům měst v kraji, jež jsou objednateli veřejné linkové dopravy nebo městské hromadné dopravy, vydání obdobného nařízení pro jimi objednávanou veřejnou dopravu,“ uvedl hejtman.

Jedná se o následující regulační opatření, kterými se mění způsob řízení a organizace dopravy a která vstupují v platnost v 00.00 hodin 17. 3. 2020. Platí do 24. 3. 2020, 6:00 hodin:

Veřejná linková doprava:
1) Zakazuje se nástup předními dveřmi.
2) Cestující budou nastupovat a vystupovat druhými (případně dalšími) dveřmi s tím, že toto opatření se nevztahuje na vozidla pouze s jedněmi dveřmi.
3) Cestující nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozidle. Již zakoupené jízdní doklady nebudou cestující ve vozidle označovat.
4) Dopravce zajistí označení předních dveří ve vozidle zákazem vstupu a přední ochranný prostor vozidla zabezpečí proti vstupu cestujících. 

Veřejná drážní osobní doprava
1) Nařizuje se provést opatření k minimalizaci styku cestujících s personálem dopravce.
2) Cestující nebudou odbaveni personálem dopravce ve vozidle.

Změna způsobu řízení a organizace dopravy se týká všech dopravců, kteří poskytují výkony na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené s Karlovarským krajem.

Přehled dopravců:
Autobusy Karlovy Vary, a.s.
BUS LIGNETA a.s.
Cvinger bus s.r.o.
Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
PECHOČIAKOVÁ - ZEPRA, s.r.o.
VV autobusy s.r.o
České dráhy, a.s.
GW Train Regio a.s.
Za nesplnění regulačních opatření lze podle zákona uložit přesně stanovené sankce.


Zdroj: Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy