Fakulta ekonomická otevře v Chebu nový atraktivní obor

Nový studijní program s názvem "Marketingové řízení" otevírá v Chebu Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni. Od září letošního roku se bude atraktivnímu studiu v Karlovarském kraji věnovat několik desítek nových studentů. Prestižním oborem reaguje škola na požadavky regionálních zaměstnavatelů z oblasti služeb a cestovního ruchu.

dezinfekce

„Na našem pracovišti v Chebu otevíráme obor, ve kterém se studenti budou nově věnovat marketingu z pohledu řízení firem a institucí ze soukromého i veřejného sektoru. Marketingová koncepce se dnes stává celkovou filozofií firem i veřejných institucí. Důležitost tohoto oboru tak neustále nabývá na významu,“ přibližuje nový studijní program prorektorka Dita Hommerová, která zároveň obor garantuje. 

„Marketingové řízení bude od nového akademického roku jedním ze stěžejních studijních programů naší fakulty v Chebu. Předpokládáme, že o tento atraktivní obor bude velký zájem,“  říká Jan Tlučhoř, vedoucí Katedry marketingu, obchodu a služeb, která bude zajišťovat největší část odborných předmětů.

„Ve spolupráci s řadou partnerů z regionu jsme tak postavili obor, který reflektuje potřeby zaměstnavatelů a absolventům tak zajistí zajímavé uplatnění na trhu práce,“ doplňuje.

Novým studijním programem reaguje fakulta na požadavky zaměstnavatelů v regionu.

„Především v Karlovarském kraji je poptávka po marketingových specialistech, kteří dokážou znalosti a dovednosti aplikovat v oblasti služeb a cestovního ruchu,“ vysvětluje děkanka Fakulty ekonomické Michaela Krechovská.

„Tento obor je vhodný pro absolventy obchodních akademií, středních hotelových škol nebo gymnázií,“ pokračuje děkanka. 

Přihlášky do studijního programu Marketingové řízení Fakulta ekonomická mohou zájemci podávat do 31. března 2020. Uchazeči nebudou vykonávat přijímací zkoušky. Veškeré informace najdete ve vyhláškách děkanky.

Západočeská univerzita a její Fakulta ekonomická se vzdělávání v Karlovarském kraji věnuje už od svého vzniku v roce 1990. Studium v Chebu tak má svou tradici, která s novým programem přináší nezaměnitelné inovativní prostředí. Miluše Bartoňková, vedoucí Centra celoživotního vzdělávání, zná toto prostředí velmi důvěrně.

„Věřím, že kromě kvalitního univerzitního vzdělání naleznou noví studenti v Chebu i vysoce motivační, přátelské prostředí a skvělé zázemí s téměř rodinnou atmosférou,“ uzavírá Bartoňková.

Fakulta ekonomická tradičně nabízí v Chebu také bakalářský studijní program Podniková ekonomika a management, který lze studovat při zaměstnání v tzv. kombinované formě studia.


Zdroj: Krajské listy Karlovarského krajeKomentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy