Dodržování nařízení vlády a kriminalita v našem regionu

Ve čtvrtek dne 12. března 2020 byl v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen nouzový stav ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. Nouzový stav vyhlásila vláda České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázaným výskytem onemocnění COVID -19. Tento stav přinesl řadu omezení a krizových opatření s cílem zmírnit šíření nákazy.

dezinfekce

Kontroly dodržování vládních nařízení
Policisté v Karlovarském kraji od začátku vyhlášení nouzového stavu pravidelně kontrolují dodržování nařízení vlády, zejména uzavření provozoven, povinnost nosit na veřejnosti ochranné prostředky a shromažďování osob.

Do současné doby bylo provedeno přes 37 000 kontrol dodržování nařízení vlády. Policisté řešili 192 případů nepoužívání ochranných prostředků a 79 případů shromažďování osob na veřejnosti.

I nadále budou policisté ve zvýšené míře kontrolovat na místech s vyšší koncentrací osob dodržování vládních nařízení, která mají zabránit přenosu onemocnění COVID -19.

Kontroly na hranicích 
Vláda ČR v reakci na bezprostřední hrozbu pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost způsobenou rozšířením onemocnění COVID-19 rozhodla o dočasném znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích České republiky s Německem. V Karlovarském kraji policisté kontrolují vnitřní státní hranici na 13 hraničních přechodech.

Na třech hraničních přechodech Pomezí nad Ohří, Boží Dar a Vojtanov, kde lze překročit státní hranici České republiky s Německem, policisté od začátku znovuzavedení hranic zkontrolovali ve směru z ČR i do ČR přes 90 000 vozidel.

V blízkosti hraničního přechodu Aš – Selb policisté řešili případ nedovoleného překročení státní hranice z Německa do České republiky. Dva muže ve věku 30 a 31 let ve spolupráci s vojáky zajistili, když neoprávněně překročili státní hranici v době nouzového stavu v místě, kde to není povoleno a bez platného cestovního dokladu. 

Kontroly na silnicích
I přes vyhlášený nouzový stav a plnění úkolů s ním souvisejících, dohlížejí dopravní policisté v Karlovarském kraji na bezpečnost a plynulost v silničním provozu. Policisté zaznamenali, že někteří řidiči využívají prázdnější silnice k porušování předpisů, zejména k překračování rychlosti, proto se právě na dodržování rychlosti jízdy zaměřují policisté ve větším rozsahu.

Od začátku tohoto týdne řešili přes sedm desítek porušení rychlostí. Rekordmanem byl řidič, který projel kolem měřícího policejního vozidla na dálnici D6 rychlostí 222 km/h. O tomto jsme vás informovali zde.

I nadále budou dopravní policisté po celém Karlovarském kraji  ve zvýšené míře dohlížet na dodržování nejen stanovených limitů jízdy, ale také i na dodržování ostatních obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění.

Vzhledem k předpovědi počasí, která slibuje teplé a slunečné dny, nasadí dopravní policisté i svůj moto tým. Proto buďte ohleduplní, dodržujte předpisy a neohrožujte ostatní účastníky silničního provozu.

Statistika kriminality
Za první tři měsíce roku 2020 řešili policisté v Karlovarském kraji celkem 1373 trestných činů, tedy o 63 méně než ve stejném období v roce 2019. Oproti loňskému roku jde o pokles kriminality o 4,4 %. Během prvního čtvrtletí roku 2020 došlo k poklesu u téměř všech druhů kriminality. U obecké kriminality bylo řešeno 982 případů (-136), u násilné kriminality 982 (- 43),  vraždy 1 (- 3). K nárůstu došlo u majetkové trestné činnosti, a to zejména u krádeží vloupáním 190 případů (+22)  a u hospodářských trestných činů 143 případů (+7).

Za měsíc březen řešili policisté v Karlovarském kraji 344 trestných činů, což je o 200 trestných činů méně než v březnu loňského roku. V tomto měsíci došlo k poklesu ve všech oblastech kriminality. U obecné kriminality bylo řešeno 280 případů (-135), násilné kriminality 11 případů (-40), majetkové kriminality 194 případů (-44), krádeže vloupáním 66 (-22), hospodářské trestné činy 18 (-40).

V době vyhlášeného  nouzové stavu vládou ČR  za spáchání určitých trestných činů v důsledku události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, stanovuje zákon vyšší trestní sazby. Jedná se například o krádeže (včetně krádeží vloupáním), podvody, šíření nakažlivé lidské nemoci, šíření poplašné zprávy a další.

Policisté v Karlovarském kraji řešili v době nouzového stavu z těchto sledovaných trestných činů například 127 případů krádeží, 10 případů podvodů a 2 případy zpronevěry.

Je tedy zřejmé, že na poklesu kriminality má podíl aktuální stav ve společnosti, opatření spočívající v omezeném pohybu na veřejnosti a přispět mohly také přísnější trestní sazby. 

Statistika dopravní nehodovosti
V prvních třech měsících letošního roku došlo na území Karlovarského kraje k 516 dopravním nehodám, což je pokles oproti stejnému období loňskému roku o 166 dopravních nehod. Došlo k úmrtí 5 osob, 13 osob bylo těžce zraněno a 133 osob lehce zraněno. Přes pokles počtu dopravních nehod se tragické následky navýšily o 3 lidské životy. Bohužel vzrostl počet i těžce zraněných osob o 5 a lehce zraněných o 44 osob. Nejčastější příčinou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy ve 322 případech (-37) a nepřiměřená rychlost ve 106 případech (-27). Příčinou zbylých dopravních nehod bylo nedání přednosti jízdy nebo nesprávné předjíždění.

Během nouzového stavu (od 12. 3. do 7.4) došlo celkem k 101 dopravním nehodám, což je pokles oproti stejnému období v loňském roce o 65 dopravních nehod. Dobrou zprávou je, že v době vyhlášeného nouzového stavu došlo i k poklesu úmrtí při dopravní nehodě, těžkých i lehkých zranění.

mjr. Bc. Kateřina Krejčí


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy