Chodov: Omezení provozu MŠ

Po projednání současné epidemiologické situace se zřizovatelem a v návaznosti na enormní denní přírůstky COVID pozitivních osob ve městě ředitelka Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace rozhodla o omezení provozu všech pracovišť školy (dle §3,odst.2, vyhlášky č.14/2005, Vyhláška o předškolním vzdělávání), a to od 2.11.2020 po dobu platnosti nouzového stavu a v závislosti na zahájení výuky v ZŠ.


Od pondělí 2.11.2020 bude vstup do budov a šaten všech mateřských škol omezen, děti budou zaměstnancům a rodičům předávány u vstupních dveří.

Od pondělí 2.11.2020 budou do MŠ přijímány pouze děti:

1. rodičů, kteří v současné době pracují (rodiče na mateřské dovolené nebo nepracující rodiče MŠ žádá o dočasné přerušení docházky jejich dětí, tyto děti nebudou do MŠ přijímány),

2. jsou zcela zdravé, bez příznaků jakéhokoli onemocnění. Na všech pracovištích MŠ Chodov bude nutné ráno nahlásit čas, kdy si rodiče dítě odpoledne vyzvednou. Děti mohou být zařazeny do skupin, které nebudou respektovat původní obsazení tříd. Pokud se u dítěte objeví příznaky infekčního onemocnění, bude dítě izolováno v „karanténní místnosti“ a bude ihned kontaktován zákonný zástupce ohledně okamžitého vyzvednutí. Všechna pracoviště budou dětem poskytovat stravování. Dále platí zákaz nošení hraček z domova. K omezení provozu MŠ přistupuje s ohledem na postupující epidemii COVID 19 a v souvislosti se závažnými organizačními důvody a komplikovanější situací, než byla na jaře 2020. Přijatá opatření mají napomoci snížit riziko šíření nákazy a zabezpečit ochranu všech zaměstnanců a především dětí v MŠ Chodov.

Vzhledem k tomu, že je provoz mateřské školy pouze omezen, nebude rodičům vydáváno potvrzení žádosti pro výplatu ošetřovného.

Úplata za předškolní vzdělávání se po dobu omezení provozu pro děti, které nebudou do mateřské školy docházet, snižuje, dle čl. 4, odst.5, Informace o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021, na 164,- Kč za měsíc listopad 2020.

Dětem s povinným předškolním vzděláváním bude zajištěno vzdělávání distanční formou (viz web školy).

Případné dotazy směřujte přímo na vedení Mateřské školy Chodov, kontakty naleznete zde.


Zdroj: město Chodov

NetConcert George Duke Band

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
30.10.2020 12:30
0 +
 
ČNSO Studio

Hlavní zprávy

 

NetConcert George Duke Band
weby uniweb