Cheb: Základní škola Hradební oslavila 150 let od vzniku (TV Západ)

Chebská 4. základní škola v Hradební ulici si v letošním roce připomíná výročí 150 let od svého založení. Hlavní části oslav byl Den otevřených dveří v pátek 24. května.

dezinfekce

Zařízení navštívila kromě zástupců zřizovatele v čele se starostou Janem Vrbou také řada hostů, mezi kterými nechyběli zástupci německých partnerských škol ani Řádové sestry chebské provincie švýcarské Kongregace sester Svatého kříže, původního zakladatele školy. 

„To bylo jako pyramida, když se staví. Postavili jednu budovu, museli vykoupit tady další původní zástavbu a pak to spojili v celek, včetně té kaple tady velké, to bylo církve. A měli tady přes tisíc žáků. Jenže pak přišel rok 1938/1939. 1938 obsazení pohraničí, 1939 zákaz činnosti sester ve školách, výukách atd. Tak zůstávaly jenom v lazaretech, kde byly využívány pro raněné vojáky. A v roce 1945, potom, když přišlo osvobození Chebu, tak se činnost neobnovila. Neobnovila se ani činnost škol, protože německé školy byly uzavřeny. Ale v květnu 1945 přišlo osvobození a v září už se otvíraly první české školy a sestry zůstaly stále do toho roku 1950 jenom v nemocnicích,“ přiblížil historii chebský amatérský badatel Jiří Rak.

Ve své přednášce pan Rak přiblížil rozmezí let 1870 až 1950, přičemž čerpal z novin Egerer Zeitung vycházející od roku 1847, navštěvoval chebský státní archiv a muzeum. Hlavní program oslav výročí proběhl v sále, kde se představily děti v šestnácti samostatných vystoupeních.

„To vystoupení bylo hlavně z prvního stupně. Učitelé se podíleli, z druhého stupně vystupovali jednotlivci a na závěr zazpívali žáci devátých tříd. Těm všem bych chtěl poděkovat, jak všechno nacvičili, připravili, ale na veškeré té přípravě těch oslav se podíleli všichni zaměstnanci školy od uklízeček, přes zaměstnance školní jídelny, kteří připravili pohoštění, přes vychovatelky, asistentky, zkrátka každý přiložil ruku k dílu, abychom se nějak dobře prezentovali,“ uvedl ředitel školy Miroslav Kříž.

Kromě hudebních či divadelních čísel se promítl také krátký film Prokletá. Ten vznikl ve spolupráci Západočeského divadla a žáků druhého stupně, kteří si v něm také s chutí zahráli. 

Brány školy se v odpoledních hodinách otevřely také veřejnosti. Kromě informačních panelů, výzdoby a setkávání si připravili pedagogové a žáci kavárnu a nahlédnout bylo možné do jednotlivých kronik. Školu navštěvuje v současné době téměř 500 dětí, o které se stará 40 členů pedagogického sboru a dalších 30 zaměstnanců. 

„Profilací našeho vzdělávacího programu je vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. To jsou žáci, kteří mají poruchy řeči, poruchy chování, poruchy učení. Ty jsou v těch tzv. céčkových třídách, které jsou zřízeny podle paragrafu16. Tam mají snížený počet hodin, mají tam snížený počet žáků ve třídě, mají speciálního pedagoga, mají jiné tempo výuky, ale jinak obsah vzdělávání je úplně stejný jako děti v běžných třídách,“ uvedl ředitel školy Miroslav Kříž.

Další informace o škole a fotografie z historie i současnosti najdou zájemci na webových stránkách na adrese www.4zscheb.cz.

Vizovické Trnkobraní 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Hlavní zprávy

 

Vizovické Trnkobraní 2024