Cheb: Z jednání vyšel návrh na regulaci zábavní pyrotechniky (TV Západ)

V chebském Kulturním centru Svoboda se ve středu 21. února sešli zástupci města Chebu a jeho Městské policie, Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, Policie ČR, Obvodního báňského úřadu Sokolov, Celního úřadu, České obchodní inspekce a Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

dezinfekce

Tématem jednání byly dlouhotrvající problémy se zábavní pyrotechnikou, kterou především v pohraničních regionech lze zakoupit na tržnicích celoročně a většinou bez jakéhokoliv omezení. A to včetně kategorie F4, určené pouze profesionálním držitelům oprávnění odpalovač ohňostrojů.

„Pokud podnikatel drží F4 pyrotechniku, tak nejsme schopni tu pyrotechniku dostat z trhu. Nejsme schopni ho ani pořádně pokutovat a v tomto případě i z těch návrhů, co vznikly tady od kolegů, tak bychom přeci jen v tomto byli posilněni nejenom my, ale i policie nebo obecní policie,“ uvedl Jan Řezáč, ředitel karlovarského a plzeňského inspektorátu České obchodní inspekce.

Zcela jiné podmínky jsou na německé straně hranic.

„Kde pyrotechnika je zakázaná nebo respektive prodej je zakázán, je povolen pouze v některých výjimečných dnech v roce. Pyrotechnika F4 je zakázaná - prodej, užívání, skladování a dokonce i manipulace s ní. To znamená, ten německý spotřebitel, když přijede do Česka, tak si ji tady koupí, tady ji odpálí, protože ví, že kdyby jí převážel přes hranice, má s tím velký problém. Ale to není kompetence nebo starost České obchodní inspekce, je to spíše pro ty obce a pro tu policii,“ vysvětlil Řezáč. 

Jako velký problém situaci vnímá i město Cheb, které jednání v tomto formátu vyvolalo. Doufá, že společný tlak regionů povede ke změnám formou novely zákona č. 206/2015 o pyrotechnice.

„Ten problém je vlastně po celé hranici s Německem a s Rakouskem, takže zase ta oblast není tak malá. A vzhledem k těm událostem, i to tady bylo zmíněno, v prosinci na Filozofické fakultě, kdy najednou se vzedmul takový odpor vůči těm ohňostrojů a tomu všemu a navíc je to dlouhodobě i kritizováno ochránci přírody, což také má svoji logiku. Tak já si myslím, že zase ta síla toho lobbingu v uvozovkách by nemusela být tak slabá, protože když se spojí všechny tyto síly nebo tyto zájmy, tak by to mohlo k řešení vést a já bych byl rád, kdyby se to podařilo,“ nastínil pozici starosta Chebu Jan Vrba. 

Kromě potíží s hlukem a znečišťováním životního prostředí je zvláště v obdobích sucha zvýšené riziko požárů z použité pyrotechniky. 

„Nejedná se o malé požáry. Většinou když nás někdo zavolá, tak už je ten požár rozsáhlejšího charakteru. A v přírodním prostředí, zejména v lesích, už to máme i hlouběji. Takže jedná se o dlouhotrvající zásahy pro naše jednotky, které můžou pomáhat i někde jinde,“ sdělil Jan Doubrava, ředitel územního odboru HZS Cheb. 

Z jednání vyšla šestice požadavků na úpravu zákona. Kromě zmíněných zákazů držení a nakládání skupiny F4, rozšíření kompetencí České obchodní inspekce a Policie ČR včetně Městských policií a časového omezení prodeje, by měli zákonodárci zapracovat také povinnost osobního převzetí při prodeji pře e-shop, zajištění pyrotechniky kontrolními orgány a možnost kontroly odborné způsobilosti.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy