Cheb: Významnou Cenu města získala paní Alena Kovaříková (TV Západ)

V obřadní síni Městského úřadu Cheb se v pondělí 27. ledna konalo slavnostní předání Ceny města Chebu za zásluhy o rozvoj v oblasti kultury a za příkladnou občanskou aktivitu. Cenu z rukou starosty převzala paní Alena Kovaříková, která je veřejnosti známa především svojí činností o záchranu poutního areálu Maria Loreto ve Starém Hrozňatově. Pogratulovat paní Kovaříkové přišla nejen rodina, ale také chebští zastupitelé a členové rady města, a také přátelé a známí.

dezinfekce

„Je to pro mě veliké vyznamenání. Moc si toho vážím. Je to i takové povzbuzení, že vše, co dělám, dělám to moc ráda. A mám také štěstí na to, že mám dobré spolupracovníky, že se mě je podařilo získat – jsou obětaví. Všechno to opravdu dělám moc ráda a moc za cenu děkuji,“ uvedla oceněná Alena Kovaříková. 

Význam uděleného ocenění je ve srovnání s jinými mimořádný.

„Některá ocenění udělujeme každoročně, jsou to např. ceny, které se dávají nejlepším sportovcům nebo ceny udělované při příležitosti novoročního přijetí starostou města. Ale Cena města Chebu je záležitost naprosto výjimečná. Např. za moje působení na radnici jde o první případ, který udělujeme. Navíc udělení této ceny schvaluje Zastupitelstvo jako vrcholný orgán obce, takže jde opravdu o věc, která se udává jednou za několik let,“ přiblížil starosta Chebu Antonín Jalovec.

Po listopadu 1989 se paní Kovaříková angažovala v rozvíjení přeshraničních vztahů, založila také Klub křesťanských žen. V roce 1994 spoluzaložila s tehdejším přednostou Okresního úřadu Otakarem Mikou a ředitelem chebského archívu Jaromírem Boháčem Spolek Maria Loreto na ochranu památek Chebska.

„Cheb je čím dál tím krásnější. Jsem ráda, že na Loretě k tomu také přispíváme, protože lidé, co přijedou na Loretu, tak potom jedou i do Chebu. A my máme cestovní kanceláře např. z Moravy – objednávají u nás. Už nyní máme objednávky na novou sezonu. Na Loretě jsou také svatby. A i toto je propagace města. Jsem ráda, že jsme tenkrát poslechli to volání o tom, že zde nejsou učitelé, že děti buď nemohou nebo chodí daleko do školy, že tu nejsou učitelé a že jsme sem tenkrát přišli – v tom roce 1959 a mohli jsme také trošičku přispět k tomu rozvoji. Jsem za to moc ráda, za všechno,“ dodala Kovaříková. 

I naše redakce se připojuje ke gratulantům a přeje paní Kovaříkové spoustu dalších let ve zdraví a dobré náladě.         


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy