Cheb: Vysoká škola otevře možnosti nekvalifikovaným učitelům (TV Západ)

Vývoj situace s rozšiřováním vysoké školy v Chebu je zatím pro vedení města spíše zklamáním. Z celé řady plánovaných oborů zatím vypadají nadějně pouze pedagogická studia pro nekvalifikované učitele prvního stupně základních škol.

dezinfekce

„Původně nám byly slibovány primárně zdravotnické obory, což znamená hlavně Fyzioterapeut, Všeobecná sestra, eventuálně Záchranář. Bohužel se ukazuje, že hlavně ze strany Fakulty zdravotnických studií není příliš velký zájem rozšiřovat studium v Chebu. Je to záležitost jednak mnoha dalších let a zřejmě nejspíše v Karlových Varech, což nás velmi mrzí, protože původní příslib byl úplně jiný. Naštěstí se rýsuje poměrně úspěšná spolupráce s Fakultou pedagogickou ZČU. Výsledkem by mělo být otevření kvalifikačního studia pro nekvalifikované učitele prvního stupně, kterých je zde v kraji několik desítek. Již teď od září se nabízí možnost otevřít v Chebu doplňující studium právě pro ně. Má jít o dvouleté celoživotní vzdělávání, na které pak mohou plynule navázat dalším vzděláváním v Plzni a dokončit si plnohodnotné studium. Právě proto, že jde o celoživotní vzdělávání, tak by tam byla výhoda jednoduššího přijímacího řízení i toho průběhu studia, které se pak může lépe přizpůsobit potřebám jednotlivých uchazečů,“ uvedl starosta Chebu Antonín Jalovec.

Město jako zřizovatel sedmi základních škole eviduje velké rozdíly v kvalifikovanosti pedagogických sborů.

„V některých je kvalifikovanost na prvním stupni téměř 100%, ale máme tady i školy, kde je např. 15, 20 i 25 procent nekvalifikovaných, ještě horší situace je pak v menších obcích v rámci kraje. Takže si myslím, že potencionálních uchazečů jde zde dostatek. My jsme nabídli pedagogické fakultě, že jsme ochotni přispět jednorázovými prostředky na rozvoj, tzn. na nákup speciálních pomůcek, vybavení, počítačů atd. Předpokládáme také, že své si k tomu řekne kraj a ministerstvo, které by měli asi vypomoci se školným pro uchazeče. A v této kooperaci by to snad od září mělo klapnout,“ dodal starosta. 

Velkou výhodou pro budoucí studenty je forma studia jako celoživotní vzdělávání po dobu prvních dvou let, kdy nejsou tak striktní pravidla jako pro běžné uchazeče. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy