Cheb: Ve městě se nejen kácí, ale i vysazují nové stromy

Nelibost vůči kácení dřevin dává veřejnost jasně najevo především prostřednictvím sociálních sítí.

dezinfekce

Informace o kácení v Chebu poskytuje příslušný odbor správy majetku na webu města, městském Facebooku či lze situaci sledovat na portálu https://www.stromypodkontrolou.cz/.

Nová výsadba není tak ohromující, ale vzhledem k současným klimatickým podmínkám, ne zcela malým finančním částkám čerpaných z rozpočtu, ubývání vhodných lokalit pro výsadbu nebo problémy spojené se zpracováním kvalitního výsadbového plánu, se v Chebu za loňský rok vysadilo 126 stromů (3 stromy sídliště Skalka, 46 stromů podél komunikace Klest, 20 ks bříz v parku Riegerovy sady, 4 ks v parku u Dvořákových sadů, 31 stromů během revitalizace Spáleniště (komunikace i vnitroblok), 8 ks na Hradčanech, v ulicích Palackého, Poohří, Milady Horákové – 14 ks stromů různé druhové skladby).

Výsadba probíhala jak v předchozích letech, tak bude probíhat i letos. Vzhledem k současným klimatickým podmínkám město ale zvažuje realizaci výsadeb v podzimních měsících. Částky potřebné pro údržbu zeleně jdou do milionů. Pro ilustraci, jen zálivka stála v loňském roce 2,2 miliony korun. Nejdůležitější ze všeho je ale najít vhodné místo pro výsadbu. To znamená, nebýt v kolizi s inženýrskými sítěmi v zemi, nebo s územním plánem, či se záměrem města rozšiřovat dopravní infrastrukturu (parkoviště, chodníky apod.).

Za zmínku stojí i výsadba keřových skupin, nebo např. květinových záhonů, které také přispívají ke zlepšování životního prostředí. Kolem ZŠ na Skalce byl vysazen nový živý plot o délce 70 m, nové záhony jsou i v ulici Písečná, V Zahradách, Valdštejnova, Májová.


Zdroj: město Cheb


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy