Cheb: Školky se ve městě otevřou příští pondělí

Všechny mateřské školy zřizované městem Cheb se opět otevřou v pondělí 18. května. Vedle obecných doporučení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přijalo město vlastní bezpečnostní pravidla, za kterých bude provoz mateřských škol v Chebu probíhat.

dezinfekce

- provoz školek bude zajištěn od 6.30 do 16.00 hodin, pokud by o takový rozsah prokazatelně nebyl zájem, lze otevírací dobu upravit,
- děti budou ve školce ve stálých skupinách maximálně po patnácti,
- předávání a vyzvedávání dětí bude probíhat před vchodem do školky, kde budou dodržovány dvoumetrové rozestupy a povinnost mít zakrytá ústa a nos,
- děti ve školce roušky nosit nemusí, ale mají mít s sebou alespoň dvě roušky pro případ, že by někdo ve skupině začal mít příznaky onemocnění,
- stravování bude zajištěno vařením ve školce za respektování zvýšených hygienických opatření (stravu bude rozdávat zaměstnanec školky, bez samoobsluhy dětí),
- před zahájením docházky dítěte musí rodiče do školky doručit čestné prohlášení, ve kterém potvrdí, že se u jejich dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění a že byli seznámeni s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, aby zvážili tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti jejich dítěte na vzdělávacích aktivitách.

Formulář čestného prohlášení - viz zde.

Přehled mateřských škol zřizovaných městem Cheb:
MŠ Malé náměstí 2 - https://www.mszlatacek.cz/, tel. 604 108 866
MŠ 26. dubna 39 - http://www.skolkapohadka.cz/, tel. 354 433 154
MŠ Komenského 27 - https://komenskehoms.estranky.cz/, tel. 778 440 846
MŠ Osvobození 67 - https://www.msosvobozeni.cz/, tel. 733 108 242
MŠ Bezručova 1 - https://www.msbezrucova.cz/, tel. 724 839 860
MŠ Do Zátiší 3 - https://ms-skalka.estranky.cz/, tel. 737 764 658Zdroj: město Cheb


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy