Cheb: Ocenění převzaly tři Osobnosti města za rok 2022 (TV Západ)

V Kulturní centru Svoboda se ve čtvrtek 12. ledna uskutečnilo tradiční Novoroční přijetí starostou a vedením města Chebu spojené s předáváním ocenění vybraných osobností. U vchodu do hlavního sálu vítalo vedení města jednotlivé příchozí.


Úvod slavnostního večera patřil hudební skupině The Moodies.

Starosta Chebu Jan Vrba informoval zaplněný sál se zásadními společenskými událostmi uplynulého roku, ale také důležitých investicích a výhledu na letošní rok. 

"Dnešní setkání je však především o ocenění osobností, které díky své profesi, umu a dovednostem přispěli k rozvoji našeho města," uvedl v závěru své řeči starosta Chebu Jan Vrba. 

Poté oznámil, kterým osobnostem udělí ocenění a vyzval tajemníka chebské radnice Václava Sýkoru, aby přečetl medailonky jednotlivých laureátů. 

Jako první si pro ocenění za oblast rozvoje přeshraniční spolupráce přišel urbanista a zahradní architekt pan Raimund Böhringer žijící a působící v Bavorsku. Od roku 1990 se podílí na všech možných úrovních přeshraniční spolupráce v rámci Euregia Egrensis. Stál za řadou úspěšných projektů, například výjimečnou Krajinnou výstavou v roce 2006. 

"Děkuji mnohokrát," stručně uzavřel svou česky děkovnou řeč pan Böhringer. 

Druhým oceněným se stal PhDr. Miloš Říha. Dlouholetý kastelán zámku Kynžvart se coby senior přestěhoval do Chebu. Zde navázal na svůj celoživotní zájem o historii a zapojil se do aktivit Nadačního fondu Historický Cheb a města Chebu. Po 180 letech nalezenou německy psanou Kroniku města Chebu z roku 1743 přeložil do českého jazyka. 

"Mohu objektivně říci, že co se historie a významu týká, tak v naší republice se Chebu částečně blíží pouze Praha," dodal na závěr svého poděkování pan Říha. 

Ocenění z rukou starosty Chebu převzal také Mgr. Miroslav Stulák. Organizátor a duše již 30. ročníků mezinárodní dějepisné soutěže, která je největší akcí svého druhu, ale i iniciátor nepřeberné řady setkání studentů svého domovského chebského gymnázia s významnými osobnostmi České republiky. Pan Stulák je také držitel několika významných ocenění. Získal mimo jiné Medaili 1. stupně Ministerstva školství.

"Cheb se tak stal mým novým domovem a já jsem tomu velmi rád. Obvzlášť děkuji mnohým z vás za letitou podporu a velmi si cením vašeho ocenění. Děkuji," řekl v závěru svého výstupu pan Stulák. 

Všichni ocenění se zapsali do pamětní knihy města Chebu a spolu s vedením města i účastníky slavnostního večera připili na úspěšný rok 2023. 

Medailonky jednotlivých oceněných i projev starosty města si můžete přečíst v textové části reportáže.

Medailonek Dipl.-Ing. Raimund Böhringer
Rodina pana Raimunda Böhringera byla velmi činná v oblasti literární. V roce 1919 dědeček z otcovy strany založil v Chebu a Karlových Varech dvě knihkupectví. Raimundův otec, který pracoval jako knihkupec ve Wunsiedelu a Marktredwitzu, se ve volném čase věnoval hře na egerlandské dudy. Mladý Raimund se však touto cestou nevydal. Zajímala ho architektura. Po maturitě studoval na Technické univerzitě v Berlíně. Dnes ho živí zahradní architektura a urbanismus. V současné době je členem Bavorské komory architektů. Je ženatý a je otcem tří dětí. 

Od roku 1990 se pan Böhringer podílí na všech možných úrovních přeshraniční spolupráce v rámci Euregia Egrensis. 

Je nutno zmínit téma turistické spolupráce v rámci projektu Fichtelgebirge - Západočeské lázně/ Egerland nebo jeho aktivní účast na jednáních ohledně železniční dopravy Praha - Marktredwitz.

Zajímavá byla i spolupráce s panem Antonem Hartem, se kterým úzce pracoval na přípravě a realizaci meditačního parku na poutním místě Maria Loreto. Tato akce se realizovala v roce 2002.

Velmi známá a průlomová však byla zahradní výstava Marktredwitz - Eger/ Cheb, která se konala v roce 2006. A na její přípravě aktivně spolupracoval právě pan Raimund Böhringer.

Výstavy zahradního umění a krajinotvorby mají v Německu letitou tradici, na české straně se však jednalo o vůbec první expozici tohoto druhu. Podařilo se při ní odstranit ekologické zátěže a zrekultivovat rozsáhlé území podél řeky Ohře. Jednalo se o rozlohu území 26 hektarů, na kterém vyrostly zahrady po vzoru anglických, francouzských nebo holandských zahrad. Návštěvnost výstavy byla nevídaná. A právě tento projekt odstartoval přeměnu obou břehů řeky na dnešní areál, známý především Chebanům, jako Krajinka.

Spolupráce s českou stranou čítá v portfoliu pana Böhringera množství projektů, které zahrnují již zmíněné revitalizace území, koncepce rozvoje měst, projektové podklady přeměny krajiny či studie pro další rozvoj.

Projekt první přeshraniční zahradní výstavy v České republice v roce 2006 v tandemu měst Marktredwitz - Eger/Cheb, bude již na vždy symbolem dobrých vztahů měst a lidí žijících na obou stranách hranice.

A osobnost pana Raimunda Böhringera je toho dobrým příkladem.

Medailonek PhDr. Miloš Říha
Pan Miloš Říha se narodil 11. 3. 1950 v Praze v rodině učitelů hudby, ale už od dětství ho to táhlo k historii. Vystudoval archeologii, etnografii a folkloristiku na filozofické fakultě a z oboru archeologie získal titul doktor filozofie. Jeho profesní dráha mu pak připravila neobyčejně zajímavý život. 

Nejprve 14 let působil v západoslovenské Skalici jako archeolog pro region Záhorie, potom využil své etnografické a folkloristické vzdělání a po čtyři roky organizoval mezinárodní folklórní festival ve Strážnici a nakonec 24 let pracoval jako kastelán na zámku Kynžvart. Během jeho působení se podařilo po téměř čtvrt století zavřený zámek opravit, obnovit a učinit z něj znovu prosperující národní kulturní památku, zapsanou na seznam Evropského dědictví.

Před osmi lety předal zámek s jeho vzácnými sbírkami svému nástupci a odešel do důchodu. Přestěhoval se do Chebu a tady ho opět oslovila historie města. Začal studovat prameny a literaturu ke středověké a raně novověké historii Chebu a zapojil se do aktivit Nadačního fondu Historický Cheb a města Chebu. Využil svých zkušeností s dotacemi a připravil úspěšnou projektovou žádost o dotaci na obnovu chebského hradu. Zapojil se do projektu grantového programu Technologické agentury ČR při vzdělávacím využití potenciálu chebských historických krovů, do místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na Chebsku a do dalších městských projektů, spojených s historií. Usiluje přitom o zvýšení obecného povědomí o fascinující chebské historii a posílení přeshraniční spolupráce.

Významným úspěchem Nadačního fondu Historický Cheb byl nález rukopisu kroniky města Chebu z roku 1743. Kroniku, znovunalezenou po 180 letech, se panu Říhovi podařilo pro nadační fond zakoupit v německém Spessartu a vrátit zpět do Chebu. Nadační fond pak nechal rukopis digitalizovat, restaurovat a pan Miloš Říha kroniku v roce 2022 přeložil do češtiny. Současně zpracovává středověké a raně novověké dějiny Chebu pro jejich všestranné využití ve výuce dějepisu na školách i při dalších edukačních aktivitách.

Medailonek Mgr. Miroslav Stulák
Miroslav Stulák se narodil 8. prosince 1959 v Mostě, tam také nastoupil základní školu a vystudoval gymnázium. Již od dětství se intenzivně věnoval sportu, vedle ledního hokeje a kopané také tenisu.

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky byl přijat na Pedagogickou fakultu v Plzni. V závěru studií dosáhl významných sportovních úspěchů a získal dva tituly akademického mistra Československé socialistické republiky v ledním hokeji a kopané.

Po ukončení základní vojenské služby se vrátil na Mostecko, kde pět let vyučoval na středním odborném učilišti. V roce 1989 se s rodinou přestěhoval do Chebu, kde nejprve pracoval na středním odborném učilišti strojírenském. Od svého příchodu se vedle výuky začal věnovat organizování charitativních akcí. V roce 1990 se mu podařilo od chebských podnikatelů získat značnou částku, kdy tyto prostředky byly využity na zakoupení potřebného zdravotnického materiálu pro oddělení ARO chebské nemocnice. Další sponzorské dary pomohly podpořit základní školy pro nevidomé děti v Praze a Bratislavě.

Vedle těchto aktivit se Miroslav Stulák začal intenzivně věnovat organizaci setkávání studentů chebských středních škol s významnými osobnostmi. Zprvu Československé a záhy České a Slovenské republiky, především z oblasti sportu, kultury, vědy a politického života. Aktuálně se mladí lidé setkali již s 962 osobnostmi, což přispívá k vytváření pozitivního obrazu a propagaci našeho města. Zároveň tato setkávání s lidmi, kteří v profesním životě dosáhli pozoruhodných výsledků, je pro studenty nepochybně přínosem a poskytuje mládeži tolik potřebné pozitivní vzory.

V roce 1994 přijal Miroslav Stulák nabídku chebského gymnázia na výuku dějepisu a zároveň práci ve funkci manažera školy. Dosud vede a pečuje o školní nadační fond Gaudeamus, jehož prostřednictvím získal pro gymnázium finanční prostředky, které pomohly zkvalitnit podmínky výuky na škole a zabezpečit nadstandardní vybavení.

Od 90. let pravidelně organizuje dnes již mezinárodní Dějepisnou soutěž gymnázií, která se v průběhu let vypracovala v největší týmovou soutěž v České republice. Zrealizován byl již jubilejní 30. ročník. Na soutěži se vedle studentů a absolventů gymnázia podílejí nejvýznamnější historici České a Slovenské republiky. Podpora stovek sponzorů z řad krajských úřadů, měst, obcí i politických činitelů, činí ze soutěže raritu v rámci celé České republiky. Kromě prohlubování a rozšiřování tolik potřebných historických znalostí, projekt přispívá k propagaci Chebu a školství nejen v celostátním měřítku, ale také ve Slovenské republice.

O víkendech Miroslav Stulák organizuje již přes 30 let oblíbené divadelní zájezdy do pražských divadel. Do současné doby připravil pro občany našeho města a celého Karlovarského kraje přes 2 000 autobusových zájezdů. 

Za aktivity na poli školství a kultury obdržel Mgr. Miroslav Stulák v předchozích letech

- prestižní Cenu Učené společnosti České republiky (2012)

- Medaili 1. stupně Ministerstva školství (2016)

- Stříbrnou medaili Senátu (2018).


Projev starosty města Chebu u příležitosti NOVOROČNÍHO PŘIJETÍ v KC Svoboda dne 12. ledna 2023.

Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté,

rok se s rokem sešel a já bych se rád, když dovolíte, poohlédl za uplynulými, leč pro město, zásadními událostmi.

Sedmisté výročí připojení Chebska k zemím Koruny české bylo ústředním tématem většiny loňských akcí pořádaných městem. Cheb vždy hrál důležitou roli na poli politickém, kulturním i společenském. Odehrávala se zde zásadní jednání a události, které ovlivňovaly život celé Evropy. Zářijové oslavy představily turistům i samotným Chebanům město v celé jeho kráse.

A že se máme čím pochlubit! 

Chebský hrad, Špalíček nebo kostel sv. Mikuláše není třeba představovat. Je však třeba zdůraznit, že se o naše památky musíme řádně starat. Vloni byl například dokončen několikaletý projekt revitalizace Chebského hradu, do jehož úprav se díky tomu investovalo přes 30 milionů korun.

Historické krovy se staly fenoménem našeho města. Jedná se o nejvýznamnější soubor těchto jedinečných historických dřevěných konstrukcí datovaný od středověku do poloviny. 20. století na území ČR. Daru, který městu věnoval tesařský mistr pan Josef Hauer z německého Parksteinu, si velmi považujeme. Jedná se o soubor více jak dvaceti modelů těchto historických krovů.

V Chebu se vloni konala i řada tradičních akcí. Velkým tahákem je vždy festival dechových orchestrů FIJO. Představilo se na něm 12 tuzemských i zahraničních souborů společně s jejich tanečním doprovodem. Nechyběl mezi nimi ani orchestr ze slovenské Nové Dubnice, která se stala dalším partnerským městem Chebu. 

Dvorky, zahrady, uličky a zákoutí našeho města se každoročně v červnu stávají velkou galerií pod širým nebem, která láká příznivce umění ze širokého okolí. Festival Chebské dvorky oslavil díky organizátorům z Galerie 4 vloni již dvacetiny.

Letecký den představil elitní české i světové letce a nabídl skvělou podívanou s atraktivním programem. Věřím, že loňská nešťastná událost neodradí organizátory od pokračování a příprav dalších ročníků.

Významným počinem pro město bylo vytvoření nového loga. Nová vizuální identita se postupně dostává do podvědomí Chebanů, k čemuž výrazně přispívá i nový vzhled Radničních listů. Doufám, že i tento krok přispěje k prohloubení sounáležitosti občanů s městem, kde žijí.

Nesmím zapomenout na lokalitu, kde my, Chebané, rádi trávíme volný čas. Krajinka je již několik let neodmyslitelnou součástí města. Za uplynulý rok došlo k vybudování několika nových sportovišť, kterým dominuje, tak dlouho 

požadovaný, skatepark. Těší mě zájem mladých lidí o sport, proto investice do tohoto areálu jsou, dle mého názoru, dobře investovanými penězi. 

Další kapitolou, kterou bych rád zmínil, jsou městem poskytované služby v rámci úklidu města, oprav komunikací, údržby školských zařízení, úprav zeleně a parků, oprav lávek a mostů či v neposlední řadě péče o bytový i nebytový fond. To jsou činnosti, které město musí nutně zajišťovat, a na které je třeba v rámci městských financí vždy myslet.

Výraznou pomocí jsou prostředky získané z dotačních fondů. Pochlubit se nově můžeme výstavbou Přírodovědného centra při Domu dětí a mládeže, kdy podstatnou část financí pokryly právě dotace. Nejinak je tomu i v případě probíhající rekonstrukce 3. základní školy na Zlatém vrchu. 

Mezi úspěšné investiční akce patří i vybudování nové lávky přes Ašskou ulici, kde spolupráce s dodavatelskou firmou byla nadmíru vydařená.

Rok tradičně uzavřely Chebské vánoční trhy, na které se vždy těší nejen naši občané, ale také lidé z širokého okolí. Jsem rád, že se na nich mohli představit i chebské školy, místní hudební skupiny i organizace, které se v Chebu zabývají charitativní činností.

Nyní však již stojíme na prahu nového roku, který před nás staví další úkoly a výzvy.

Město Cheb po složitých jednáních uzavřelo pro letošní rok smlouvu s novým poskytovatelem městské hromadné dopravy. S touto změnou souvisejí i změny s provozovatelem dopravního terminálu, který je v majetku města.

Mezi priority patří dostavba lávky na Švédský vrch, kde z důvodu insolvence původní dodavatelské firmy došlo k podstatnému prodloužení lhůty výstavby a navýšení investičních výdajů o desítky milionů korun.

Nedávný požár v Městské knihovně způsobil škody, jejichž následky se nyní intenzivně řeší a naší snahou je, co nejrychleji budovu a její služby zprovoznit.

Velkou výzvou je rekonstrukce a modernizace kláštera dominikánů, který by měl sloužit potřebám Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha. V letošním roce by měla být dokončena projektová dokumentace

V dobré kondici není ani zimní stadion, kde musíme vyřešit dlouhodobé problémy s prosakováním spodní vody. Problémy, které je třeba urychleně řešit, 

máme i v objektu sportovní haly, která se z energetického hlediska jeví značně nehospodárnou.

A proto velmi důležitým a nelehkým úkolem, spojeným právě s aktuální energetickou krizí, bude řešení nutných úspor v objektech a budovách spravovaných městem i připravovaná diverzifikace energetických zdrojů. 

Pro další rozvoj města a zvyšování kvality života v něm je nezbytné silné, stabilní a kvalitní podnikatelské zázemí. Proto chceme nadále prohlubovat spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou a hledat společné cesty, jak podnikatelským subjektům v současné situaci pomoci.

Dámy a pánové, 

to byl stručný přehled akcí a aktivit za uplynulý rok 2022 i úkolů, které máme nyní před sebou. Za vším je obrovský kus práce lidí, kteří zde žijí a pracují a kterých si velmi vážím. 

Všem vám za to děkuji!

Dnešní setkání je však především o ocenění osobností, které díky své profesi, umu a dovednostem přispěli k rozvoji našeho města. 

Je mi ctí dnes předat ocenění

v oblasti rozvoje školství a vzdělávání 

- panu Mgr. Miroslavu Stulákovi

 v oblasti rozvoje přeshraniční spolupráce

- panu Raimundu Böhringerovi

 v oblasti rozvoje a poznávání chebské historie

- panu PhDr. Miloši Říhovi 

Prosím pana tajemníka Václava Sýkoru o přečtení jednotlivých medailonů. Před tím mi však dovolte poděkovat Vám za pozornost a popřát hezký večer.

NetConcert George Duke Band

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
I. Abonentní koncert

Hlavní zprávy

 

NetConcert Music by Frank Zappa
weby uniweb