Cheb: Město bude pokračovat v deratizaci potkanů

Z výsledků šetření vyplynuly dvě lokality se zvýšeným výskytem hlodavců, zde se bude deratizace opakovat.

dezinfekce

Obecně závaznou vyhláškou města Cheb č. 3/2019 byla v termínu 1. 10. 2020 – 31. 10. 2020 provedena velkoplošná deratizace v katastrálním území Cheb.

O průběhu a výsledcích deratizace bylo město informováno od firem, které ji prováděly, a od velkých správců bytového fondu.

Z doložených podkladů vyplývá zvýšený výskyt ve dvou velkých lokalitách:
1.      sídliště Zlatý vrch – ulice Dvořákova, Boženy Němcové, K Viaduktu, Dřevařská (lichá čísla)
2.      prostor mezi ulicemi Pivovarská, Májová, Riegerova, Obětí nacismu, 26. dubna

V uvedených lokalitách bude provedena opakovaná plošná deratizace. O termínu bude včas veřejnost informována.


Zdroj: město Cheb

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
út 28.01.2020 10:00
0 +
 

Hlavní zprávy