Cheb: Informace k zápisu do mateřských škol

Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců v termínu od 4. do 15. května.

zprávy uniweb weby

V souvislosti s mimořádnými opatřeními bude zápis dětí do předškolního vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců v termínu od 4. do 15. května.

Pro zápis do předškolního vzdělávání jsou stanoveny školské obvody, jejichž přehled najdete zde.

V termínu do 8. května se lze přihlásit do elektronického předzápisu na www.elektronickypredzapis.cz. Zde si vyplníte elektronickou žádost, čestné prohlášení k očkování a evidenční list a tím své dítě „předzapíšete.“ Údaje budou ihned odeslány do účtu mateřské školy a na vás bude si vyplněné dokumenty vytisknout a následně doručit do zvolené mateřské školy. Vzhledem k aktuální situaci nenavštěvujte lékaře kvůli potvrzení o očkování. Stačí zmíněné čestné prohlášení k očkování (je také na webových stránkách školek), doplněné prostou kopií očkovacího průkazu dítěte.

Přihlášku (žádost o přijetí dítěte, čestné prohlášení) bude možné do školky doručit následujícími způsoby:
- do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
- poštou,
- vhodit do schránky školy,
- v krajním případě osobně po předchozí telefonické domluvě nebo rezervaci termínu při elektronickém předzápisu.

Zápis do povinného předškolního vzdělávání je určen pro děti narozené v období od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 (s účinností od 1. ledna 2017 je stanoveno dětem, které do měsíce září dosáhnou věku pěti let, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání).

Cizí státní příslušníci pošlou na e-mail školy kopii dokladu o trvalém pobytu a bydlišti. Podrobnější informace k průběhu zápisu naleznete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

Přehled mateřských škol zřizovaných městem Cheb:
- MŠ Malé náměstí 2 - https://www.mszlatacek.cz/, tel. 604 108 866
- MŠ 26. dubna 39 - http://www.skolkapohadka.cz/, tel. 354 433 154
- MŠ Komenského 27 (+ odloučená pracoviště Brandlova 15, Divadelní náměstí) - https://komenskehoms.estranky.cz/, tel. 778 440 846
- MŠ Osvobození 67 (+ odloučené pracoviště Pastýřská 4) - https://www.msosvobozeni.cz/, tel. 733 108 24
- MŠ Bezručova 1 - https://www.msbezrucova.cz/, tel. 724 839 860
- MŠ Do Zátiší 3 - https://ms-skalka.estranky.cz/, tel. 737 764 658

Rozhodnutí o přijetí budou zveřejněna 4. června 2020.

V Mateřské škole Diakonie Českobratrské církve evangelické (26. dubna 7) se zápis koná v termínu do 5. května. Přihlášku a čestné prohlášení je možné zasílat emailem a poštou nebo vhodit do schránky MŠ, v krajním případě doručit po předchozí domluvě osobně. Podrobné informace najdete na https://cheb.diakonie.cz/.

Zápis do Waldorfské MŠ Wlaštovka (Zemědělská 21) probíhá do 15. května 18 hod. Bližší informace najdete na www.wlastovka.cz.


Zdroj: město Cheb


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
so 02.05.2020 13:00
0 +
 
NetConcert Brecker Brothers Band Reunion

Hlavní zprávy

 

seo uniweb