Cheb: Dobrovolní hasiči mají nové vozidlo

Nové hasičské auto v provedení VEA – velitelský automobil, které bude sloužit při mimořádných událostech, ke kterým je jednotka povolána jako součást IZS integrovaného záchranného systému a hlídkové činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Cheb-Háje.


Vozidlo je vybaveno povinnou výbavou pro příslušnou specifikaci a světelným a výstražným zařízením. Dále bylo vozidlo doplněno díky poskytnuté dotaci z PROGRAMU PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU JEDNOTEK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE, digitální radiostanicí Matra.

V souladu s „Programem pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje“, dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů poskytl Karlovarský kraj Městu Cheb pro jednotku dobrovolných hasičů Cheb Háje investiční dotaci ve výši 74 tis. korun, dotační podprogram „Vybavení JSDH obce novými prostředky pro komunikaci a spojení“. Pořízením této radiostanice rozšiřuje jednotka dobrovolných hasičů svoji vybavenost a posiluje akceschopnost při prováděných zásazích a záchranných pracích.

Pavel Pagáč, velitel jednotky dobrovolných hasičů Cheb


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO Studio

Hlavní zprávy

 

NetConcert Brecker Brothers Band Reunion
weby uniweb