Cheb: Chebský kat vyprávěl pověsti v Grünerově domě (TV Západ)

Poutavý příběh skutečné historické postavy, posledního chebského kata Karla Hussa, opět ožil. Město Cheb v rámci svého projektu Místní akční plán školství zopakovalo úspěšný vzdělávací program „Chebský kat vypravuje pověsti“. Ve dnech 9. - 10. září 2020 proběhlo sedm představení pro žáky 1. stupně základních škol z Chebska.

zprávy uniweb weby

Akce se konala v autentickém historickém prostředí Grünerova domu na chebském náměstí s výborně zachovalým barokním krovem, který je součástí oblíbené turistické prohlídkové trasy „Pod střechami chebských domů“. 

Principál plzeňského Muzea strašidel, pan Zdeněk Zajíček, zpracoval životní osud této zajímavé osobnosti do podoby poutavého příběhu. Karl Huss byl totiž nejen katem, ale psal a ilustroval městskou kroniku, sbíral mince, minerály, starožitnosti a různé kuriozity, zajímal se o botaniku a přírodní vědy a po zrušení hrdelního práva se stal léčitelem. Byl výjimečnou osobností i v kontextu evropských dějin: přátelil se s německým básníkem Goethem a také s magistrátním a kriminálním radou Grünerem, podle něhož dostal dům na náměstí své jméno. 

A v tomto domě našlo také zázemí edukační centrum se zaměřením na historii Chebska. 

„Které jsme připravili právě pro to, abychom zde mohli dělat pravidelné vzdělávací akce pro děti z chebských škol a abychom měli zázemí. Původní myšlenka byla, že se děti budou vyučovat či že se jim budou říkat zajímavosti přímo na půdě. Ale ono to nebylo úplně jednoduché. Takže nás napadlo udělat pod půdou regulérní učebnu s celým zázemím, ve které se děti mohou zúčastňovat zajímavých věcí. Máme zde dostatečné zázemí. Děti zde mohou malovat či se zde potom mohou konat i přednášky pro dospělé. Zázemí bylo vytvořeno jako doplňující prostor pro prohlídky krovů, které jsou již dnes v Chebu známé a standardně probíhají,“ vysvětlila vedoucí Odboru dotačního managementu a rozvoje města Chebu a zároveň  hlavní manažerka projektu MAP II Jana Krejsová. 

Vznikající výukové programy mohou být zajímavým doplněním učiva v předmětech vlastivěda a dějepis na základních školách.

„Je jich již cca 10, pracují na tom historici, pedagogové tak, aby se to nějakým způsobem dalo ve školách opakovaně nabízet. Připravené je to od mateřských školek až po, troufnu si říci, z projektu vzdělávacího pro děti do 15 let, ale i např. z projektů, které jsou zaměřené na turisty a cestovní ruch, i pro dospělé. Na konci září by nám měli přijet středoškoláci z Volyně, stavaři, krovaři, takže zájemců očekáváme velké množství. Máme to připraveno průřezově, nejen tematiku krovů, ale obecně na historii Chebu,“ přiblížila Krejsová. 

Před vydáním je chebská verze publikace s názvem „S pastelkami po …“ autorky Evy Chupíkové. A volba logicky padla na památkovou rezervaci, kterou děti provede právě Karl Huss.

„Ten materiál by měl v současné době sloužit jako podkladový materiál – základní informace o Chebu, o nejzásadnějších objektech, které zde máme a o všech zásadnějších osobnostech Chebu. Pro lekce pro děti budeme používat, máme i lektory. Do budoucna by měl být v Infocentru k zakoupení i pro turisty – budou tam i malé pastelky, aby když sem přijede rodina s dětmi tak, aby si mohla udělat pár úkolů, které tam jsou připravené a něco se komplexně o Chebu v nějakých souvislostech dozvědět,“ uvedla vedoucí Jana Krejsová. 

Jmenované akce a řadu dalších aktivit zastřešuje čtyřletý projekt „Společně tvoříme místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Cheb“.  


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
SZO

Hlavní zprávy

 

seo uniweb