Byl spuštěn veřejný bezpečnostní portál Karlovarského kraje

Aktuální zpravodajství či přehled plánovaných akcí v oblasti bezpečnosti, krizového řízení a prevence – to vše a ještě mnohem více najdou občané regionu na internetovém portálu s názvem BEZPORT. Veřejný bezpečnostní portál vznikl ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje a na jeho správě se podílejí jak zaměstnanci krajského úřadu, tak hasiči.

dezinfekce

„Prostřednictvím portálu je veřejnost informována nejen o všech významnějších mimořádných událostech na území Karlovarského kraje, ale zároveň jsou zde uveřejněny i návody, jak se mají obyvatelé v krizových situacích chovat a jak se na ně mohou připravit. Z našich zkušeností víme, že pokud mají odpovídající informace, řada z nich dokáže krizové situace daleko lépe zvládnout. Kromě toho zde aktuálně najdou také informace související s pandemií COVID-19, seriál o činnosti Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje v této nelehké době, nebo například důležitá upozornění na výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.

BEZPORT je rozdělen dvě sekce, a sice na veřejnou, kam mají přístup všichni uživatelé internetu, a na neveřejnou, která je určena přímo pro orgány krizového řízení. Občané se ve veřejné části dozví, jaké mimořádné události a krizové situace mohou v našem regionu nastat a kde konkrétně hrozí. Zároveň se seznámí s platnými právními předpisy i zpracovanými metodikami a doporučenými postupy. Neveřejná část pak obsahuje především zpracovanou plánovací dokumentaci pro potřeby orgánů krizového řízení. Její součástí jsou i potřebné kontakty a aplikace, které využijí odborníci při přípravě a řešení mimořádných událostí a krizových situací.


Zdroj: Krajské listy Karlovarského kraje

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy