Březová: Krimifest připomněl seriál Případy 1. oddělení (TV Západ)

Březová na Sokolovsku hostila ve dnech 7. až 12. listopadu již počtvrté unikátní přehlídku Krimifest. Bývalý redaktor časopisu Policista Jaroslav Kopic přenesl festival do našeho regionu po předchozích 19. ročnících.

dezinfekce

Slavnostní zahájení připadlo na starostu Březové, který pozdravil přítomné zástupce složek IZS, veřejnost a na dálku také svého předchůdce.

„Letos je to můj první ročník. Já jsem to převzal po bývalém starostovi Mírovi Boudovi, ale ze zdravotních důvodů se nemohl Míra dneska ani účastnit. Proto jsme ho tady všichni pozdravili. Takže, letos můj první ročník, na Březové čtvrtý. My jako Březováci to bereme takhle za sebe, za svou akci. Pro nás je to opravdu důležitý a velký festival,“ uvedl starosta Březové Jaroslav Bělíček.

Poděkování směřovalo také realizačnímu týmu Kulturního domu a Multifunkčního centra a sponzorům. Úvodní večer patřil tradičně benefičnímu koncertu. Letos s částí Hudby hradní stráže se sólovým zpěvem Petry Švingrové. Během večera byl předán šek pro Nadaci policistů a hasičů na 22.071 korun. Podle tradice město Březová přispěje stejnou částkou, jaká se vybrala mezi návštěvníky koncertu.

„Za Nadaci musím říct, že v dnešní nelehké ekonomické době je tohle projev opravdu obrovské solidarity. My si ho nesmírně vážíme a slibuji vám, že peníze budou využity opravdu účelně. Moc vám děkuji,“ poděkoval ředitel Nadace Vlastimil Kašpar. 

Nadace pomáhá dětem policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu služby nebo zůstali těžce tělesně postižení.

Letošní nosné téma úzce souviselo s televizní sérií Případy 1. oddělení, který je samotnými policisty považován za jeden z nejvíce odpovídající práci kriminalistů a forenzních laboratoří. 

„A Kriminalistický ústav jako takový se zapojí svou prezentací kriminalistických laboratoří. V rámci té prezentace bude představovat odvětví trasologie, genetika a daktyloskopie. To jsou stěžejní odvětví v rámci vyšetřování trestné činnosti u Policie ČR. Dále zde budeme prezentovat pro děti v podstatě práci samotných genetiků, kteří budou dětem ukazovat, jakým způsobem probíhá izolace DNA a budou jim názorně předvádět způsoby pipetování. Pak máme pro děti připravenou detektivní hru, kde si děti vyzkouší v podstatě, jakým způsobem se vyšetřuje nejzávažnější trestná činnost a mělo by jim to poodhalit něco málo z práce kriminalistů, tak jako to bylo předlohou 1. oddělení,“ popsal Rudolf Volf, náměstek ředitele Kriminalistického ústavu Policie ČR.

Pracoviště soudního lékařství přilákalo pozornost nejednoho z účastníků festivalu.

„Ta pitevna, ta je tím spojovacím článkem. U těch závažných případů a víceméně pitevnu vidíte v každém tom kriminálním seriálu. Ono kdyby tady byla čistě jedna laboratoř nebo jedna kancelář, tak by to nemělo asi tu správnou vypovídací hodnotu. A já se domnívám, že ten nápad s tou pitvou byl skutečně na místě a a určitě je to zajímavé i pro ty návštěvníky, kteří zde budou,“ doplnil Volf. 

Kromě filmové nabídky zahrnující čtveřici tématických snímků proběhla během Krimifestu řada doprovodných akcí, většinou zaměřená na prevenci. Jednou z nich byla prezentace O2 Chytrá škola, která se týkala digitální stopy, bezpečného pohybu po síti i času stráveném na sociálních aplikacích pro děti prvních stupňů základních škol. 

„Tráví hodně času. Některé jsou tedy jen hodinu, ale většina z nich bývá spíš jako více než čtyři hodiny denně,“ prozradila Dominika Herdová z Nadace O2.

Formou her, kvízů a odměn mohli lektoři varovat před nebezpečím online prostoru. Pro druhé stupně a středoškoláky pak festival nabídl například přednášku spojenou s besedou o bodyshamingu s názvem Moje tělo je moje. 

„Záludnost je v tom, že to, když slýcháte často o tom, že nejste v pořádku, že takové tělo, jaké máte, není přijímané, tak vás to může strašně zraňovat a může to vést od primárních pocitů nespokojenosti ve vašem těle a nepřijetí sebe samých k tomu, že budete to svoje tělo možná přestat mít rád. Budete ho možná nenávidět. Můžete kvůli tomu se snažit strašně zhubnout, můžete spadnout do poruch příjmu potravy, můžete tu negaci obrátit směrem k sobě v tématu sebepoškozování, můžete můžete zahořknout a vlastně přestat se mít rád. A vlastně součástí těch našich programů je spoustu konkrétních příběhů lidí, kteří takto těžce nesli komentáře svého okolí, na kterém to ukazujeme, že to není opravdu legrace a že to je opravdu vážné téma, o kterém je potřeba mluvit,“ přiblížila téma Dita Votavová, lektorka týmu.

Součástí programu byly i odpovědi na řadu otázek i možnost kontaktování pro odbornou pomoc. Oblíbené mezi březovskými i přespolními školáky jsou dynamické ukázky policejní práce. Kromě kynologů také zásah proti ozbrojeným pachatelům. K vidění byla také policejní technika, zásahové vozy, zbraně i dronová jednotka. 

Klasické přednášky pak absolvovali školáci s policejními preventisty nebo lektorem Romanem Kohoutem o kyberkriminalitě. 

Páteční večer se pak obstarala dvojice protagonistů zmíněného seriálu České televize. Scénárista Jan Malinda a představitel majora Korejse Miroslav Hanuš. Ten se svou postavou vypořádal natolik dobře, že z menší role se nakonec stala jedna z hlavních.

„Já mám ke Korejsovi celý životopis, jako jsem si ho vymyslel. Já třeba vím, že on bydlel v Berouně a měl takovou přísnou ženu a doma chodil v teplácích. Měl takový domek nahozený břizolitem, tam měl ty jabloně, které on tam furt krájí ta jablka, tak to jsou moje jako vlastní Korejsovy jablka. Tak jsem si to celé vymyslel. No ale potom, když lidi, po té první sérii, po té druhé ho brali jako zápornou postavu, tak já vždycky když jsem s někým mluvil, tak jsem ho jako bránil, že to není záporný a to není snadné šéfovat takovým lidem, a že musí přistoupit na moji verzi, protože já ho hraji, tak já přece vím, jaký on je. Ale pak mi scénáristi v té třetí sérii - najednou se to otočilo. On měl nějaký infarkt a různé trable rodinné a najednou se ukázal z jiné strany a to se mi jako líbilo potom. A pak, když jsem tam jako už zdravotně zkolaboval tam v tom jednom, tak to už jsem byl úplně radostný, říkal jsem si, tak teď mě budou litovat a uvidí prostě mě z jiné strany,“ potvrdil Miroslav Hanuš, herec, představitel majora Korejse.

Besedu, na které nebyla nouze o humor, navíc nečekaně doplnily pracovnice Kulturního domu. Hercovu legrácku před začátkem akce, že by si dal krupičnou kaši, vzaly vážně. Sehnaly ingredience a přímo v zařízení kaši připravily. Poté mu ji donesly během besedy. Miroslav Hanuš nevypadl z role a v klidu si na ní pochutnal. 

V sobotu se konal krátký kurz sebeobrany pro ženy s instruktory Krav maga. Šestidenní Krimifest vyvrcholil nedělním koncertem filmové hudby v podání Symfonického orchestru Dalibora Havlíčka. Během dvou hodin trvající přehlídky hudebních melodií, které doprovázelo promítání scén z jednotlivých snímků, zazněla řada známých motivů mimo jiné z Her o trůny, Stmívání nebo české klasiky S čerty nejsou žerty. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy