Aš: Mateřské školy mají plno, umělecká škola a Sluníčko jsou tu oblíbené

Rada města Aše se na schůzi 21. 11. seznámila s informacemi, týkajícími se školního roku 2022/2023. Pravidelně předkládaná důvodová zpráva obsahovala množství dat, řada z nich byla doplněna srovnávacími údaji s rokem minulým.


Mateřské školy: Současná kapacita MŠ je 433. K 30. 9. bylo zapsáno 399 dětí. V MŠ jsou v současné době dvě volná místa (pozn.: ve třídě, kde je dítě mladší tří let, se automaticky počet dětí snižuje o dvě). K zápisu se dostavilo 140 dětí, tj. stejný počet jako loni. Na 107 volných míst bylo přijato 103 dětí. V našich čtyřech MŠ pracuje celkem 36 učitelek.

Základní školy: Kapacita ZŠ je 1610 žáků. Využita je na 75,6 %, což odpovídá 1218  žákům, ve srovnání s loňským školním rokem se jedná o zvýšení počtu žáků o 27. Do 1. tříd nastoupilo 131 žáků, tj. o 2 žáky více, než loni.

Na Základní škole a střední škole (Studentská ulice) se vzdělává 75 žáků, tj. o 8 více než loni.

Školní družiny: služeb školních družin využívá cca 33 % žáků prvního stupně ZŠ, což představuje využití kapacity družin z cca 80 %.

Školní stravování: z celkového počtu žáků na ZŠ využívá školní stravování cca polovina žáků.

Základní umělecká škola: zde je zapsáno 514 dětí ve čtyřech oborech, je to o 19 víc, než v minulém školním roce.

Městský dům dětí a mládeže Sluníčko: zapsáno je zde 589 účastníků v 61 kroužcích. Oproti loňskému roku klesl počet dětí o 27, počet kroužků se zvýšil z loňských 45 na 61. Činnosti jsou zaměřeny do oblastí sport, technika, estetická výchova, výměnné pobyty, atd.

Obě posledně jmenované příspěvkové organizace města navštěvuje kolem třetiny ašských dětí.

Zdroj: Město Aš


NetConcert Bobby Shew

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO Studio

Hlavní zprávy

 

NetConcert Brecker Brothers Band Reunion
seo uniweb