2009 – Pomezí: Restaurování fresek v kostele (3835) (TV Západ)

Již několik let probíhají záchranné práce na kostele sv. Jakuba Většího v Pomezí u Chebu. Nejstarší částí objektu je románská kaple, zde v minulosti proběhl restaurátorský průzkum. Výsledky napovídaly, že se zde skrývá nejedna zajímavost. Proto letos na jaře začaly důkladné restaurátorské práce. Při nich byla odhalena vzácná pozdně gotická freska, jejíž vznik se datuje do období po roce 1470. Tým pracovníků vede Josefína Pekárková, které jsme položili pár otázek.

zprávy uniweb weby

Čím je freska tak významná?

„Motivem je Kristus, který pracuje ve vinném lisu, a to je jediná malba na území Čech, na které je toto zobrazeno. Kristus ve vinném lisu se objevuje na některých středověkých iluminací, ale v nástěnné malbě je toto v našich zemích ojedinělá záležitost,“ vysvětlila vedoucí týmu restaurátorů Josefína Pekárková.

Můžete přiblížit náměty jednotlivých částí malby?

„Začíná ten cyklus obrazem křtu, kdy vidíme kněze, jak drží malé nemluvně nad křtitelnicí. Na dalším obraze je potom již 10 či 12leté dítě, které přijímá svátost biřmování. Poté je uprostřed velká postava Krista a vpravo od ní můžeme vidět svátost kněžství a svátost manželství, kdy tam jsou vedle sebe tyto dva motivy jako rozhodnutí křesťanského člověka v dospělosti, zda tedy uzavře sňatek nebo se stane knězem. Cyklus poté pokračuje obrazem svátosti smíření – zpovědi, kde vidíme klečícího člověka, který se vyznává knězi ze svých hříchů. Na posledním obraze cyklu vidíme svátost umírajícím – jako poslední pomazání,“ popsala Pekárková.

Sedmá malba se nedochovala, dá se určit, co se na ní nacházelo?

„Na tom sedmém obraze byla určitě svátost eucharistie – jako svaté přijímání, když věřící v kostele přijímají chléb jako Kristovo tělo a víno jako Kristovu krev,“ uvedla dále.

V jakém stavu byla kaple na začátku restaurování?

„Zde byla vrstva několika různých maleb, na některých místech jich bylo až 15 – byly zde jak bílé, modré, různě jednobarevné monochromní nátěry, tak zde byl i dekor válečkem, jako mojí babičky v kuchyni z roku 1910,“ popsala.

Jakou techniku jste používali při práci?

„Druhotné nátěry jsme snímali mechanicky, většinou chirurgickými skalpely,“ sdělila Josefína Pekárková.

Co zde po dokončení budou moci návštěvníci zhlédnout?

„Rádi bychom umístili někam do prostoru kaple nebo kostela nějakou tabulku, která by vysvětlovala v čem spočívá zajímavost maleb. A určitě budou moci návštěvníci přijít až sem a vidět tu malbu v originále,“ dodala.

Při práci byla nalezena ještě jedna starší malba. Co znázorňuje?

„Nachází se zde ještě jedna starší omítková vrstva, která je zachována v gotickém okénku na východní zdi a tam vidíme fragmenty postav dvou světic pravděpodobně. Za nimi jsou květinové ornamenty,“ zakončila Pekárková.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
uniweb home weby

Hlavní zprávy

 

seo uniweb