2003 – Cheb: Knihovna představuje korejskou literaturu (TV Západ)

Ojedinělou šanci blíže se seznámit s korejskou literaturou mají návštěvníci chebské knihovny. V předsálí půjčovny pro dospělé probíhá v těchto dnech výstava korejských knih, překladů z korejštiny a knih o této padesátimilionové zemi.

dezinfekce

Korea je přitom již šestým asijským státem, jehož kulturu knihovna během posledních dvou let veřejnosti postupně představuje.

„Korea je u nás nejenom z hlediska literatury, ale vůbec stále ještě málo známá, protože kontakty s touto zemí oficiální nebyly. Korea do roku 1945 po 35 let byla japonskou kolonií, takže jsme vlastně přímé styky s ní neměli. Nicméně jeden z prvních překladů z korejské literatury, respektive z překlad románů, který napsal Korejec, emigrant v Americe a napsal ho anglicky korejsky v té době u nás nikdo neuměl. Je to kniha Drnová střecha, která je také na této výstavce a vyšla poprvé v roce 1934, přeložená profesorem Vančurou, významným anglistou a byla vydána mnohokrát, naposledy tuším v sedmdesátých letech, čili už aspoň pětkrát u nás. A pokud někdo o Koreji věděl, nejčastěji z této knížky,“ přiblížil vedoucí Semináře koreanistiky FF UK Praha Vladimír Pucek. 

Větší počet překladů se u nás objevil teprve až po roce 1990, kdy byly s Korejskou republikou navázány oficiální styky. Vývoj korejské literatury byl v historii úzce spjat se sousední Čínou. Korejská hlásková abeceda Hangul byla uměle vytvořena až v 15. století, do té doby tamní vzdělanci používali klasickou čínštinu.

„V nejenom umění, ale v podstatě celý společenský život a civilizace čínská samozřejmě byla jednou z nejstarších na světě a byla starší než korejská. A silně Koreu ovlivňovala. Už například tím, že Korejci, kteří neměli dříve vlastní písmo, převzali čínské znaky jako psaný jazyk už od počátků našeho letopočtu,“ popsal docent Pucek. 

Přestože Korejci od Číny přejali řadu zvyklostí, filozofických i náboženských systémů, své vzory pouze nenapodobovali, ale také je dále rozvíjeli. Zhruba od dvacátých let minulého století začíná v Korei sílit vliv západní kultury, což se odrazilo i v literatuře, kde přestává hrát dominantní úlohu tradiční poezie.

„Současná literatura se podobá, pokud jde o žánrovou skladbu a zaměření, literatuře i v jiných zemích. Je to moderní literatura, která sice opožděně se vyčlenila do proudů světové literatury tak od dvacátých let 20. století a dnes je celá řada významných spisovatelů i spisovatelek, žen. Některé tyto překlady u nás jsou, která se snaží opravdu dosáhnout vysoké úrovně a dokonce i návrhy na Nobelovu cenu byly předloženy,“ dodal docent. 

Ukázky korejské literatury budou v chebské knihovně vystaveny až do desátého června. Poté bude následovat výstava představující kulturní tradice Země bílého slona čili Thajska.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese

Hlavní zprávy

 

Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese