2002 – Cheb: Hradní kaple prochází rekonstrukcí (TV Západ)

Od počátku listopadu loňského roku probíhá na chebském hradě rozsáhlá rekonstrukce vzácné, románsko-gotické kaple sv. Erharda a Uršuly pocházející z 12. století.


"Naším prvořadým úkolem je zachránit a ošetřit tu stavbu tak, aby dále nechátrala. A v rámci restaurování se pokusit zhodnotit dochovaný stav," sdělil k projektu restaurátor a akademický sochař Jiří Novotný.

Součástí oprav, na které bylo z městského rozpočtu vyčleněno více než 3,5 milionu korun, je výměna jedné vrstvy šindelové střechy a konzervace zdiva, na jehož vyspárování a omítky bude na základě konzultací s památkáři použita hmota respektující objevené historické nálezy. 

Největším problémem je ale vysoká vlhkost v kapli, způsobující postupnou devastaci tohoto architektonického unikátu, kterou budou muset restaurátoři pomocí vhodných stavebních úprav odstranit. 

"Kaple je "utopená" v podstatě pod úrovní terénu a voda, která všude kolem nás je, buď vzlínající nebo dešťová voda, proniká do kaple a neúměrně ji zavlhčuje. Čili hlavním takovým problémem je tedy vyřešit klimatický režim v kapli a zamezit dalšímu zavlhčování celé stavby," přiblížil hlavní problém stavby technolog restaurátor Petr Justa. 

V průběhu rekonstrukce se provádí také tradiční archeologický průzkum. Některé z celé řady nálezů svědčí o tom, že kaple byla postavena najednou podle jednoho projektu, čímž se zřejmě definitivně vyřešil dlouhodobý spor o to, zdali byla tato památka postavena naráz či v různých časových etapách. Významným pramenem poznání je rovněž objev různých úrovní podlah až po tu původní, litou románskou. 

"Třeba jsme vyřešili jeden spor. Vnitřní schodiště je v literatuře považováno za dodatečně vestavěné. Ale my máme jasný důkaz tím, že ta podlaha je přetažená přes základ a přes stěnu tohoto schodiště, že je v původním plánu, a že to je původní propojení. Naopak zase to schodiště, které v sakristii není, se předpokládá, že bylo a vedlo až dolů, tak nevedlo. I pro to máme důkazy," prozradil některé ze střípků Pavel Šebesta z chebského muzea. 

Přestože finální podoba zrekonstruované kaple vzejde až z architektonické studie a diskuse památkářů, předpokládá se, že dojde ke snížení podlahy až na původní úroveň, protože ta současná, z žulových bloků, pochází až z počátku 19. století. Otevřena je naopak otázka konečné úpravy stěn kaple, která by měly být v co možná největším souladu s historickými objevy. 

Snad již v příštím roce se také rozhodne o budoucnosti, v loňském a předloňském roce odkrytém, původním vstupu do přízemí císařského paláce. Přestože někteří odborníci požadují jeho opětovné zasypání doufejme, že nakonec zvítězí zdravý rozum a tato unikátní románská památka zůstane návštěvníkům hradu přístupná. 

NetConcert Brecker Brothers Band Reunion

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
MNOZIL BRASS

Hlavní zprávy

 

NetConcert Angelique Kidjo
weby uniweb