2001 – Sokolov: Kvalita ovzduší se dostala na velmi dobrou úroveň (TV Západ)

Kvalita ovzduší v dříve značně znečištěném Sokolově se v posledních letech dostala na velmi dobrou úroveň. Tento závěr vyplývá ze souhrnné zprávy o stavu ovzduší ve městě, kterou projednala na svém posledním zasedání Rada města.

zprávy uniweb weby

„Tzn., že Sokolov se již dnes řadí k průměrným městům z hlediska exhalací,“ sdělil Jaromír Dvořák.  

Ke zlepšení kvality ovzduší přispěli především zdejší velké průmyslové podniky, které postupně přešly na ekologické technologie výroby. Nejmarkantněji se projevilo odsíření elektrárny Tisová, zavedení technologie - likvidace expanzních plynů v Sokolovské uhelné nebo méně časté používání chlorovaných rozpouštědel a výrobků z volného azbestu v chemických závodech. 

Množství škodlivých emisí vypouštěných těmito dříve největšími znečišťovateli v regionu poklesl od roku 1994, kdy bylo pravidelné měření zahájeno, zhruba pětkrát. S hodnotami před rokem 1989 jsou pak dnešní čísla již téměř neporovnatelná. 

„Ani letos ani v minulých letech, a posledních, myslím, 5 – 6 let, nebyla zde v Sokolově žádná krizová situace, kdy by emise vystoupily nad povolené limity,“ dodal Dvořák. 

Největší podíl na znečištění ovzduší má tak v současnosti doprava. K vyřešení tohoto problému by mohla přispět výstavba severního obchvatu Sokolova, s jejímž zahájením se ale počítá nejdříve v roce 2004. Po zprovoznění obchvatu by se Sokolovu mohly vyhnout stovky osobních a především nákladních automobilů, které v současnosti projíždějí přes samotné centrum města. 

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

weby uniweby
seo uniweb