2001 – Cheb: Starostové a odborníci řešili přeshraniční spolupráci (TV Západ)

Více než sto starostů a řada odborníků z celé České republiky a Německa se v pátek 7. září setkala na půdě chebské ekonomické fakulty. Účastníci českoněmeckého diskusního fóra se zabývali možnostmi zlepšení přeshraniční spolupráce na regionální úrovni a problémy spojenými se vstupem republiky do Evropské unie.

zprávy uniweb weby

Jedním z hlavních bodů setkání, jehož pořadatelem byla koordinační Rada českoněmeckého diskusního fóra, byla vzájemná výměna zkušeností s využíváním rozvojových fondů, prostřednictvím kterých Evropská unie financuje řadu investičních akcí v České republice. Města totiž často nemají úplně jasnou představu o podmínkách čerpání prostředků z těchto fondů. 

„Jsou zde pozváni příslušní ministerští úředníci jak z České republiky, tak ze Spolkové republiky Německo, aby v konfrontaci výměny zkušeností se starosty mohli tuto problematiku dopodrobna objasnit. Cílem tohoto setkání není předkládat nové projekty. Cílem setkání v těch krátkých časových úsecích je výměna zkušeností, eventuálně kritika, příp. zhodnocení i těch pozitivních výsledků, kterých se bezpochyby využitím strukturálních rozvojových fondů v České republice a v příhraniční oblasti Spolkové republiky Německo, dosáhlo,“ prozradil cíl setkání Petr Morávek. 

Účastníci diskusního fóra se shodli na tom, že pro zlepšení přeshraniční spolupráce je potřeba řešit dva hlavní úkoly. A to vybudovat kvalitní dopravní infrastrukturu a zlepšit sousedskou komunikaci. Ještě důležitější než investice a kontakty politických představitelů jsou ale podle zúčastněných kontakty samotných občanů z obou stran hranice. 

„Nejdůležitější ale je, aby se ti, co mají politickou zodpovědnost postarali o to, aby se děti, co nejdříve začaly učit jazyk i těch druhých. Tedy Češi německy a opačně. Díky tomu by si navzájem rozuměli v každodenním životě i při obchodní spolupráci. Příkladem může být německo-francouzské příhraničí, kde se děti učí druhému jazyku již od tří let v mateřské škole,“ uvedl Christoph Zöppel.   

Přínosem pro vzájemnou spolupráci může být také nedávná reforma české veřejné správy. Nově vzniklé kraje se totiž mohou stát odpovídajícím partnerem německých samosprávných celků např. při větších společných investicích.

„Já osobně vidím hlavní přínos pro tento typ jednání nového strukturálního uspořádání v České republice veřejné správy v tom, že krajská úroveň dostala z pozice správy Ministerstva zahraničních věcí značné kompetence pro mezinárodní systémovou spolupráci,“ dodal Morávek. 

Z následného jednání ve třech pracovních skupinách vzniklo několik konkrétních návrhů budoucích společných akcí. Každoročně by se měl např. pořádat festival měst a obcí, kde budou představovány tradiční hodnoty, výrobky a umělecké soubory jednotlivých měst.

Starostové přišli také s návrhem na společné dvojjazyčné rozhlasové a televizní vysílání v pohraničí či na propojení českého internetového portálu Města a obce online s přilehlými oblastmi Bavorska a Saska. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Popelka

Hlavní zprávy

 

weby uniweb