2001 – Cheb: Okresní úřad zamítl vybudování nových přechodů (TV Západ)

Mezi jednu z nejkritizovanějších problematik v loňském průzkumu veřejného mínění, který se uskutečnil v rámci projektu Občan, radnice, patřila absence přechodů pro pěší na některých frekventovaných chebských komunikacích, které se ale již nacházejí těsně za cedulemi označujícími konec obce.

zprávy uniweb weby

Nejpalčivěji obyvatelé Chebu pociťují absenci přechodu od autobusové zastávky směrem k městskému hřbitovu. Radnice proto zpracovala projektovou dokumentaci a zažádala o vydání územního rozhodnutí. 

„Okresní úřad - referát dopravy a Správa a údržba silnic, daly zamítavé stanovisko, protože se jedná o komunikaci, která je mimo město. Říkají, že tady není omezena rychlost a na takové komunikaci nemůže být zřízen přechod,“ vysvětlil místostarosta Pavel Vanoušek. 

Dopravní komise společně s Odborem dopravy chebského Městského úřadu proto navrhuje, aby došlo k posunutí cedulí označujících začátek Chebu tak, aby se všechny podobné lokality, které ještě mají městský charakter, staly součástí obce.

„Tzn., že obec by začínala již tam. Poté by bylo možné to řešení – vybudovat tam přechody,“ dodal Vanoušek. 

Toto řešení ale bude napřed potřeba projednat a poté bude následovat složitá administrativní procedura, takže zřízení přechodů v těchto lokalitách nelze očekávat v nejbližší době.  

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Popelka

Hlavní zprávy

 

seo uniweb