2001 – Cheb: Muzeum připravilo zajímavou výstavu o baroku (TV Západ)

Rok 2001 byl v České republice vyhlášen kulturním rokem baroka. Chebské muzeum proto pro své návštěvníky připravilo výstavu nazvanou Barokní umění ze sbírek chebského muzea. Vystavené exponáty představují tradici barokního umění a uměleckých řemesel na Chebsku.


„Barokní projev ve městě Cheb můžeme ohraničit zhruba obdobím skončení 30leté války. Tzn. přibližně kolem roku 1650, kdy jsme svědky prvních dokladů sochařství a malířství v Chebu. To vyznění baroka můžeme sledovat zhruba v první polovině 19. století,“ uvedl autor výstavy Josef Hájek.  

V samotném Chebu bylo umění v době baroka na velmi vysoké úrovni a město se stalo zdrojem inspirace pro celé široké okolí. Kromě tradičního malířství, sochařství a architektury Cheb proslul také svými kovářskými výrobky a předměty z cínu. 

V první polovině 19. století, tedy v době doznívání barokních forem, pak došlo na Chebsku k rozmachu tzv. lidového baroka, kdy tento umělecký směr našel uplatnění v tvorbě lidových umělců. 

„Týkalo se to všech projevů. V architektuře se jednalo o hrázděnou architekturu chebských statků. V sochařství to byly různé drobné plastiky jednak v kapličkách či na výzdobách štítů nebo průčelí statků. V malířství můžeme hovořit také o různých votivních obrázcích a v řemesle potom – vystavené relikviáře s dracounovými krajkami. Takže můžeme hovořit, že téměř všechny projevy se odrazily,“ vyjmenoval Hájek.  

Doba baroka s sebou také kromě rekatolizace Chebska přinesla proměnu vzhledu samotného města. Gotický charakter byl přeměněn na barokní opevněné město, které si svoji typickou siluetu ponechalo až do počátku 19. století. Z této doby se v Chebu zachovala celá řada barokních stavitelských skvostů. Za všechny jmenujme alespoň kostel sv. Kláry od architekta Kryštofa Dientzenhofera.

„V tomto je město Cheb tak trošku v kontextu s ostatními českými městy, protože na fasádách jednotlivých měšťanských domů dodnes převládá barokní úprava, byť se jedná většinou o starší domy gotické či renesanční, tak ta vnější úprava je dodnes z doby 17. nebo 18. století. V té době získalo město Cheb dalo by se říci jednotnou tvář barokního města,“ dovysvětlil dále Josef Hájek. 

Výstava Barokní umění ze sbírek chebského muzea, na jejíž přípravě spolupracoval také Okresní archiv a pražské Umělecko-průmyslové muzeum, potrvá až do konce září letošního roku.  


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
út 20.07.2021 12:00
Video
0 +
 
Popelka

Hlavní zprávy

 

weby uniweb