2001 – Cheb: Muzeum připravilo zajímavou výstavu o baroku (TV Západ)

Rok 2001 byl v České republice vyhlášen kulturním rokem baroka. Chebské muzeum proto pro své návštěvníky připravilo výstavu nazvanou Barokní umění ze sbírek chebského muzea. Vystavené exponáty představují tradici barokního umění a uměleckých řemesel na Chebsku.

james bond net concert

„Barokní projev ve městě Cheb můžeme ohraničit zhruba obdobím skončení 30leté války. Tzn. přibližně kolem roku 1650, kdy jsme svědky prvních dokladů sochařství a malířství v Chebu. To vyznění baroka můžeme sledovat zhruba v první polovině 19. století,“ uvedl autor výstavy Josef Hájek.  

V samotném Chebu bylo umění v době baroka na velmi vysoké úrovni a město se stalo zdrojem inspirace pro celé široké okolí. Kromě tradičního malířství, sochařství a architektury Cheb proslul také svými kovářskými výrobky a předměty z cínu. 

V první polovině 19. století, tedy v době doznívání barokních forem, pak došlo na Chebsku k rozmachu tzv. lidového baroka, kdy tento umělecký směr našel uplatnění v tvorbě lidových umělců. 

„Týkalo se to všech projevů. V architektuře se jednalo o hrázděnou architekturu chebských statků. V sochařství to byly různé drobné plastiky jednak v kapličkách či na výzdobách štítů nebo průčelí statků. V malířství můžeme hovořit také o různých votivních obrázcích a v řemesle potom – vystavené relikviáře s dracounovými krajkami. Takže můžeme hovořit, že téměř všechny projevy se odrazily,“ vyjmenoval Hájek.  

Doba baroka s sebou také kromě rekatolizace Chebska přinesla proměnu vzhledu samotného města. Gotický charakter byl přeměněn na barokní opevněné město, které si svoji typickou siluetu ponechalo až do počátku 19. století. Z této doby se v Chebu zachovala celá řada barokních stavitelských skvostů. Za všechny jmenujme alespoň kostel sv. Kláry od architekta Kryštofa Dientzenhofera.

„V tomto je město Cheb tak trošku v kontextu s ostatními českými městy, protože na fasádách jednotlivých měšťanských domů dodnes převládá barokní úprava, byť se jedná většinou o starší domy gotické či renesanční, tak ta vnější úprava je dodnes z doby 17. nebo 18. století. V té době získalo město Cheb dalo by se říci jednotnou tvář barokního města,“ dovysvětlil dále Josef Hájek. 

Výstava Barokní umění ze sbírek chebského muzea, na jejíž přípravě spolupracoval také Okresní archiv a pražské Umělecko-průmyslové muzeum, potrvá až do konce září letošního roku.  

loop jazz

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

loop jazz club
weby uniweb