Žáci našich oborů prezentují své domácí úkoly na Facebooku

0

střední škola, covid-19, nouzový stav, distanční výuka


V rámci nouzového stavu učíme distanční formu výuky. Žáci a učitelé zvládají odborný výcvik i touto formou. Na Našem Facebooku se můžete podívat, jak realizujeme odborný výcvik, když jsou školy zavřené. www.facebook.com/zivnostenska