Region: Prezident republiky Petr Pavel je na návštěvě Karlovarského kraje

0

prezident, petr pavel, návštěva, karlovarský kraj, petr kulhánek, hejtman, karlovy vary


V rámci prvního roku ve funkci navštívil prezident republiky Petr Pavel všechny kraje, vyjma Ústeckého a Karlovarského, do nichž zavítal ještě před inaugurací. Teď se na západ Čech vydal podruhé. Včera v podvečer debatoval s občany v Národním domě v Karlových Varech, dnešní den zahájil návštěvou Krajského úřadu Karlovarského kraje. Zde proběhlo jednání s hejtmanem, radními, zastupiteli a dalšími pozvanými hosty.

Mezi témata, která během jednání na krajském úřadě rezonovala, byla doprava, konkrétně zkapacitnění klíčové silnice I/13 – tzv. Podkrušnohorské magistrály. Ta spojuje Karlovarský kraj s Ústeckým krajem a v současné době se řeší její modernizace a rozšíření o další jízdní pruhy. S ohledem na dopravní zatížení i v dalších letech se jako optimální jeví rozšíření komunikace na čtyřpruh, ne na střídavý třípruh tak jak je ze strany Ředitelství silnic a dálnic navrhováno. Zastupitelé jej prosazují i za cenu toho, že by se jednalo o tunelovou variantu. V souvislosti s dopravou se pak ještě mluvilo o rozšíření a prodloužení přistávací dráhy na karlovarském letišti a o možnosti využívaní letiště ze strany armády. Ta se jeví jako zcela logická vzhledem ke strategické poloze letiště a k blízkosti vojenského výcvikového prostoru na Doupově. Zmíněn byl i připravovaný projekt autonomní mobility v kraji, který má velký potenciál pro region a mohl by být prezentován na EXPU 2025 v japonské Ósace.

Během jednání byla připomenuta rovněž problematika bezpečnosti. V porovnání s ostatními regiony v současnosti v Karlovarském kraji chybí nejvíce policistů na počet obyvatel, řádově zhruba 250. Dalším z témat byla otázka krajského zdravotnictví. Hovořilo se nejenom o nedostatku lékařů a o možnosti jejich rotace z jiných nemocnic, ale také o hrozícím nedostatku zdravotních sester, které budou postupně odcházet do důchodu a není za ně náhrada. V souvislosti se školstvím se jednak řešilo vybudování vysoké školy v kraji a vhodný výběr oborů reagujících na nedostatek klíčových profesí, ale také kvalita poskytovaného vzdělávání na základních školách. Na řadu přišlo i lázeňství a jeho cílená podpora ze strany státu a pojišťoven, včetně edukace zdravotnického personálu. V rámci setkání hlavy státu se zastupiteli a dalšími pozvanými hosty se pak ještě mluvilo například o korespondenční volbě, o rozpočtovém určení daní, o neúměrné byrokratické zátěži ze strany státu a státních institucí či o financování sociálních služeb.

Zdroj: Krajské listySouvisející

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář