Region: Nezaměstnanost v Karlovarském kraji v červnu znovu klesla, podíl nezaměstnaných osob je 4,3 %

0

úřad práce, nezaměstnanost, karlovarský kraj, pokles, rekvalifikační kurzy


K 30. 6. 2024 evidoval Úřad práce v Karlovarském kraji celkem 8 839 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 154 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl vyšší o 970 lidí. Úřadu práce se v červnu podařilo zprostředkovat zaměstnání pro celkem 727 uchazečů, je to o 65 lidí méně než v předchozím měsíci a o 256 více než ve stejném období minulého roku.

Také v průběhu prázdnin budou probíhat rekvalifikační a vzdělávací kurzy financované     z Národního plánu obnovy zaměřené na oblast digitálních kompetencí a průmyslu 4.0. „Jsme rádi, že je o kurzy stále větší zájem. Pro srovnání, v 1. pololetí roku 2023 bylo úspěšně ukončeno 21 rekvalifikací, zatímco v 1. pololetí roku 2024 již 209 rekvalifikací. U vzdělávacích kurzů je nárůst ještě výraznější, kdy v 1. pololetí roku 2023 nebyl ukončen žádný kurz, v roce 2024 již 241 kurzů. Absolvování rekvalifikačního či vzdělávacího kurzu je vhodné i v případě, že má zaměstnanec smlouvu na dobu určitou a má možnost nastoupit do nové práce. Můžu třeba zmínit příklad paní Soni, která pro novou pracovní pozici potřebovala mít základní znalosti účetnictví s využitím výpočetní techniky. Po úspěšném absolvování tohoto kurzu byla okamžitě přijata do nového zaměstnání,“ říká Pavel Kučera, ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Významnou pomoc pro uchazeče a zájemce o zaměstnání představují také Úřadem práce realizované projekty v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. Realizace projektů byla zahájena v průběhu roku 2023 a do dnešního dne bylo s příspěvkem Úřadu práce umístěno do práce 361 uchazečů o zaměstnání a novou kvalifikaci získalo 735 účastníků projektů. 

K 30. 6. 2024 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v Karlových Varech celkem 8 839 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 154 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl vyšší o 970 lidí. V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 936 uchazečů. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 31 a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 59 uchazečů.

Bez práce byli především uchazeči o zaměstnání bez vzdělání, s neúplným základním vzděláním a základním vzděláním, jejich počet se v porovnání s prvním pololetím roku 2023 zvýšil o 517 osob. Na celkovém podílu nezaměstnaných se tito uchazeči podíleli k 30. 6. 2024 hodnotou 46,5 %. Pokud jde o rozdělení profesí, bez práce byli především pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.

Počet volných pracovních míst dosáhl k 30. 6. 2024 hodnoty 5 142, oproti loňskému roku došlo k poklesu o 832 míst. Naopak nově hlášených volných pracovních míst bylo k 30. 6. 2024 celkem 767, což představuje nárůst oproti předchozímu roku o 297 nových pracovních míst. 

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 2 043 uchazečů o zaměstnání, tj. 23 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných žen se snížil na 4,7 %, podíl nezaměstnaných mužů se snížil na 3,9 %.
Kraj evidoval k 30. 6. 2024 celkem 5 142 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 38 vyšší než v předchozím měsíci a o 832 nižší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,7 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Sokolov (3,3), Karlovy Vary (2,6) a Cheb (0,8). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 147 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 6,3 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 704, na jedno volné místo připadalo 0,5 uchazečů této kategorie. Z celkového počtu volných pracovních míst bylo 1 422 míst bez příznaku „pro cizince“. Na dalších 3 720 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí.Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář